Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności i gwarancja

Hybrid Turkeys dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej były jak najbardziej aktualne i rzetelne. Hybrid Turkeys nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności w zakresie poprawności, rzetelności, wiarygodności, skutków wykorzystania i innego stosowania informacji/danych zawartych na tej stronie lub jakichkolwiek innych stronach z nią połączonych. Hybrid Turkeys w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie i wynikowe oraz szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków na skutek czynności wynikającej z umowy, niestaranności lub innego niedozwolonego działania wynikającego z wykorzystania informacji/danych zawartych na tej stronie lub jakichkolwiek innych stronach z nią połączonych, lub związanego z takim wykorzystaniem.