Wprowadzenie
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności gromadzenia danych i innych czynności związanych z przetwarzaniem danych na stronie internetowej www.hybridturkeys.com. Wszystkie odniesienia do „Hybrid Turkeys” (lub „nas”) w niniejszej Polityce prywatności dotyczą Hybrid Turkeys i/lub spółek należących do grupy spółek Hendrix Genetics.

Prywatność użytkownika jest dla Hybrid Turkeys bardzo istotna. W naszej Polityce prywatności informujemy, w jaki sposób gromadzimy informacje dotyczące użytkowników naszej strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik akceptuje poniższe warunki.

Co gromadzimy?
Użytkownik może odwiedzić naszą stronę internetową anonimowo i dowiedzieć się więcej o Hybrid Turkeys. Regularnie gromadzimy informacje o użytkownikach naszej strony internetowej, w tym dotyczące typu przeglądarki, długości wizyty, odwiedzonych podstron itd. Na podstawie tych informacji nie możemy zidentyfikować użytkownika. Jeżeli użytkownik akceptuje politykę plików cookie, Hybrid Turkeys gromadzi dane za pośrednictwem plików cookie. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie dostępne są w naszej polityce plików cookie. W przypadku dobrowolnego przekazania danych osobowych w celu subskrypcji naszego newslettera przechowujemy adres e-mail, imię, nazwisko i firmę użytkownika. W przypadku pytań skierowanych do Hybrid Turkeys przechowujemy imię, nazwisko, adres e-mail i nazwę kraju.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
W przypadku przekazania nam adresu e-mail lub innych (pośrednio identyfikowalnych) danych osobowych będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie do przesyłania użytkownikowi naszego newslettera lub do odpowiedzi na jego pytania. W przypadku rezygnacji z newslettera wszystkie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Dane osobowe otrzymywane przez nas po wysłaniu nam przez użytkownika zapytania będą usuwane po sześciu miesiącach od daty otrzymania zapytania.

Jeżeli w przyszłości Hybrid Turkeys przejdzie restrukturyzację, może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika innej organizacji. Ujawnimy dane osobowe użytkownika w przypadku uzasadnionego przekonania, że istnieje taki obowiązek prawny. Z wyjątkiem powyższej sytuacji nie będziemy jednak ujawniać danych osobowych użytkownika osobom trzecim w żadnym celu, w tym, między innymi, w celach marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie
Pliki cookie mogą być umieszczane przez Hybrid Turkeys samodzielnie lub przez podmioty współpracujące w zakresie strony internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczenie plików cookie przez jego przeglądarkę, aby nie otrzymywać żadnych plików cookie podczas odwiedzin na stronie internetowej. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu włączania i blokowania obsługi plików cookie można uzyskać, korzystając z instrukcji i/lub funkcji Pomoc w swojej przeglądarce. Hendrix Genetics wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie funkcjonalne, analityczne, reklamowe lub przeznaczone do targetowania. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie dostępne są w naszej polityce plików cookie.

Hiperłącza
Dla wygody użytkownika zamieściliśmy na naszej stronie internetowej hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Zwracamy uwagę, że w przypadku odwiedzenia tych stron internetowych polityki prywatności właściwych osób trzecich, nie zaś Hybrid Turkeys, mają zastosowanie do aktywności użytkownika na tych stronach internetowych i upublicznianych na nich informacji.

Bezpieczeństwo
Hybrid Turkeys dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Strona internetowa wykorzystuje protokół HTTPS, co oznacza, że wszystkie dane przekazywane za pośrednictwem strony internetowej są szyfrowane. Dodatkowe informacje dotyczące komunikacji z Hybrid Turkeys i korzystania ze strony internetowej zostały ujęte w Warunkach korzystania.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo dostępu
Jako osoba, której dotyczą dane, użytkownik ma prawo uzyskać od Hybrid Turkeys informację, jakie dane na jego temat przetwarzamy. W przypadku chęci otrzymania takiej informacji należy wysłać e-mail na adres infosec@hendrix-genetics.com.

Prawo do sprostowania
W przypadku chęci sprostowania niepoprawnych danych osobowych należy wysłać e-mail na adres infosec@hendrixgenetics.com.

Prawo do usunięcia danych (prawo „do bycia zapomnianym”)
W razie chęci usunięcia wszystkich danych osobowych należy wysłać e-mail na adres infosec@hendrixgenetics.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W razie chęci ograniczenia przetwarzania danych użytkownika należy wysłać e-mail na adres infosec@hendrixgenetics.com.

Prawo do przenoszenia danych
W razie chęci otrzymania swoich danych osobowych należy wysłać e-mail na adres infosec@hendrix-genetics.com.

Przechowywanie danych
Okresy przechowywania przez nas danych są zgodne z przepisami prawa holenderskiego.

Zmiany
Hybrid Turkeys zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie będą ogłaszane na niniejszej stronie internetowej. W przypadku dalszego korzystania ze strony internetowej po personalizacji Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do takiego korzystania.

Pytania i aktualizacje
W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących prywatności lub chęci modyfikacji przekazanych nam danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres infosec@hendrix-genetics.com. Wersja z kwietnia 2018 r.

Wprowadzenie
Hybrid Turkeyswykorzystuje pliki cookie i statystyki internetowe. Używamy plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Informacje te pomagają nam w ulepszaniu naszej strony internetowej. Hybrid Turkeys nigdy nie udostępnia osobom trzecim danych uzyskanych z plików cookie. Pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika. Zostają one rozpoznane podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie przechowują żadnych informacji identyfikowalnych osobowo.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy i dlaczego?
Pliki cookie mogą być umieszczane przez Hybrid Turkeys samodzielnie lub przez podmioty współpracujące. Poniżej znajduje się omówienie plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej Hybrid Turkeys. Jeżeli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz zablokować je w ustawieniach swojej przeglądarki.

Kto odpowiada za przetwarzanie naszych danych osobowych?
Administratorem do celów przetwarzania danych, o którym mowa w polityce plików cookie, jest Hybrid Turkeys, z siedzibą przy La Bohardière, BP 1, St-Laurent de la Plaine, 49290 Mauges sur Loire, France.

Do Hybrid Turkeys należą następujące strony internetowe i aplikacje:

  • https://www.hybridturkeys.com
  • https://resources.hybridturkeys.com

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapisują informacje o dokonywanych przez użytkownika wyborach, a także umożliwiają nam dostosowanie strony internetowej do jego potrzeb. Wykorzystujemy pliki cookie na przykład do zapisywania preferencji użytkownika w zakresie kategorii/segmentu. Użytkownik nie jest proszony o udzielenie zgody na umieszczenie funkcjonalnych plików cookie.

Funkcjonalne pliki cookie zapisują informacje o dokonanych przez użytkownika wyborach, a także umożliwiają nam dostosowanie strony internetowej do jego potrzeb. Wykorzystujemy pliki cookie na przykład do zapisywania preferencji użytkownika w zakresie kategorii/segmentu. Użytkownik nie jest proszony o udzielenie zgody na umieszczenie funkcjonalnych plików cookie.

Analityczne pliki cookie
Menedżer tagów Google Hybrid Turkeys wykorzystuje pliki cookie do celów statystyk internetowych. Wykorzystujemy je, by gromadzić informacje o tym, jak (często i długo) odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Pozwala nam to dostosować stronę internetową do potrzeb odwiedzających. Gromadzone dane są zanonimizowane i niewykorzystywane w żadnym innym celu niż poprawa funkcjonowania strony internetowej. Gromadzone dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dostęp do danych zgromadzonych w Menedżerze tagów Google ma wyłącznie Hybrid Turkeys.

Menedżer tagów Google to rozwiązanie umożliwiające marketerom zarządzanie tagami strony internetowej w ramach jednego interfejsu. Samo narzędzie zarządzania tagami (które wprowadza tagi) jest domeną pozbawioną plików cookie, która nie gromadzi informacji identyfikowalnych osobowo. Okres przechowywania danych gromadzonych przez Menedżera tagów Google to sześć miesięcy. Wymagane jest uzyskanie zgody na umieszczenie analitycznych plików cookie.

Pliki cookie reklamowe lub przeznaczone do targetowania
Hybrid Turkeys wykorzystuje plik cookie Adroll roundtrip. Jest to plik cookie umieszczany przez Hybrid Turkeys. Ten plik cookie wykorzystuje się do ustalenia, czy dana kampania reklamowa jest istotna dla użytkownika lub konkretnej grupy docelowej. Ten rodzaj plików cookie może również zwiększyć istotność oferty na jej własnej stronie internetowej lub na stronach internetowych osób trzecich, dopasowując ją do nawyków internetowych i zainteresowań użytkownika. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Okres przechowywania danych gromadzonych przez plik Adroll roundtrip to sześć miesięcy.

Google Analytics
Hybrid Turkeys korzysta z Google Analytics, usługi analizy aktywności sieciowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić Hybrid Turkeys analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Hybrid Turkeys dostosowała usługę Google Analytics zgodnie z wytycznymi przyjaznymi prywatności holenderskiego organu ochrony danych. Informacje generowane przez plik cookie (adres IP użytkownika zostanie zanonimizowany) są przekazywane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Wyłącznie Hendrix Genetics może śledzić sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, kompilować raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Hendrix Genetics zawarła umowę przetwarzania danych z Google. Google nie łączy zanonimizowanego adresu IP użytkownika z żadnymi innymi informacjami posiadanymi przez Google. Google i wszystkie jej podmioty zależne, w tym Google Analytics, przestrzegają zasad Tarczy Prywatności i są objęte programem Tarcza Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Okres przechowywania danych zgromadzonych przez pliki cookie reklamowe lub przeznaczone do targetowania to sześć miesięcy. Wymagane jest uzyskanie zgody na umieszczenie plików cookie reklamowych lub przeznaczonych do targetowania.