Wentylacja tunelowa

Wentylacja tunelowa jest stosowana, gdy temperatury w indyczniku przekraczają możliwości wentylacji przejściowej w zakresie utrzymania temperatur docelowych. Powietrze wchodzi do indycznika na jednym końcu i jest wyciągane przez wentylatory na drugim końcu. Wentylatory wyciągowe wyciągają powietrze z indycznika, tworząc podciśnienie, gdy powietrze wchodzi przez wloty na drugim końcu.

Celem jest utrzymanie indyków w strefie neutralnej pod względem temperatury. Dla ptaków 12-tygodniowych lub starszych jest to 55⁰F - 75⁰F (13⁰C - 24⁰C).

Wind Chill PL.png


Wentylacja tunelowa przewiduje wytworzenie wystarczającej prędkości powietrza, aby zapewnić chłodzenie poprzez temperaturę odczuwalną. Powyżej znajduje się wykres (uzyskany na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej), który przedstawia efekt chłodzący prędkości powietrza.System wentylacji tunelowej ma trzy podstawowe cele

  • Odprowadzanie ciepła z budynku – zapewnienie adekwatnej wymiany powietrza
  • Odprowadzanie ciepła od ptaków – wytworzenie odpowiedniej prędkości powietrza nad ptakami
  • Obniżenie temperatury powietrza przychodzącego – odpowiedni system chłodzenia parą

Tunnel Vent Example.png

Przykład skutecznej wentylacji tunelowej w celu osiągnięcia docelowej strefy komfortu. Korzystając z jednostek imperialnych (metrycznych), powyższy przykład obejmuje sytuację, w której temperatura w indyczniku wynosi 85°F. Prędkość powietrza z wentylatorów zapewnia chłodzenie temperaturą odczuwalną o 15°F. Wówczas indycznik jest schłodzony do strefy komfortu na poziomie 70°F.
Ustawienia

W przypadku budynku z bocznymi kurtynami opuść kurtynę całkowicie przy zapewnieniu czystych siatek metalowych w celu uzyskania maksymalnego przepływu powietrza. Następnie upewnij się, czy paski wentylatora są napięte. Zużyty pasek może obniżyć wydajność wentylatora o 30% lub więcej. Jeżeli boczne powierzchnie paska wentylatora są zużyte, pasek będzie pracował niżej w wentylatorze i rolkach silnika, co zmniejszy tempo obrotów wentylatora. Następnie wyczyść przepustnice wentylatora, aby uzyskać lepszą prędkość powietrza. Kurz i pióra łatwo ulegają kumulacji i zmniejszają wydajność wentylatorów.

Przykład ustawienia wentylacji tunelowej w zależności od wieku

Dla każdego przykładu organizacji wyszczególnionego w tabeli poniżej należy pamiętać, że prędkości powietrza, wartości fpm (stopa na minutę) lub m/s (metr na sekundę) są wartościami szacunkowymi. Prędkość powietrza powinna być sprawdzana za pomocą miernika prędkości powietrza. Temperatura odczuwalna i skuteczna mają charakter teoretyczny, więc obserwuj na zachowanie ptaków, aby sprawdzić, czy jest im zbyt gorąco (dyszą) lub zbyt zimno (kulą się i siedzą), i odpowiednio koryguj warunki.

Wiek Temp. docelowa ˚F Wentylatory
(liczba x rozmiar)
Zegar
włączony (˚F)
Zegar
wyłączony (˚F)
Temperatura odczuwalna (przy 85˚F) Temperatura
skuteczna (zegar włączony)
Temperatura
skuteczna (zegar wyłączony)
Prędkość
powietrza (stopy na minutę)
2-12 tygodni 68 2 x 54" 76 74 1. 75 73 150
fpm
2-12 tygodni 68 3 x 54" 78 77 3. 75 74 225
fpm
2-12 tygodni 68 4 x 54" 80 79 7. 73 72 300
fpm
2-12 tygodni 68 5 x 54" 82 80 9. 73 71 350
fpm
2-12 tygodni 68 6 x 54" 84 82 11. 73 71 450
fpm
2-12 tygodni 68 8 x 54" 86 84 13 73 71 550
fpm
2-12 tygodni 68 10 x 54" 88 86 15 73 71 600
fpm

Jeżeli potrzebujesz pomocy z ustawieniem lub zarządzaniem systemem wentylacji, skontaktuj się z jednym z przedstawicieli firmy Hybrid.

Skontaktuj się z nami