Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt leży w centralnym obszarze zainteresowań naszej firmy.  Nieustannie poszukujemy sposobów poprawy ogólnego stanu zdrowia i kondycji indyków, zarówno tych, które znajdują się pod naszą opieką, jak i wszystkich zwierząt w naszej branży.

Dobrostan indyków to nie tylko zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, takich jak żywność i woda. Chodzi także o traktowanie zwierząt, obchodzenie się z ptakami i ogólny stan ich zdrowia. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni.

Istotne jest, aby istniały udokumentowane zasady postępowania w zakresie dobrostanu zwierząt, do których pracownicy mogą się odwoływać.


Pobierz naszą politykę w zakresie dobrostanu zwierząt