Odchów

Ważny jest dobry start

Wpływ na ostateczne wyniki stada można wywrzeć już na wczesnym etapie cyklu produkcji. Przykładowo, jednodniowe pisklę prawie potraja swoją masę w pierwszym tygodniu życia. Aby odnotować korzyści genetyczne, które może zaoferować indyk Hybrid, ważne jest, aby pisklęta miały dobry start. Obejmuje to utrzymanie odpowiednich warunków w zakresie zdrowia i odżywiania. Zachowanie zdrowych jelit wiąże się z ustanowieniem regularnych harmonogramów karmienia i pojenia.

Niezależnie od tego, czy masz najbardziej innowacyjne i nowoczesne sprzęty czy starszy obiekt, dobry początek ukierunkuje Twoje stado na sukces i wymaga poświęcenia czasu i uwagi w tym kluczowym okresie.

Kliknij na sekcje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Pisklęta wymagają specjalistycznej opieki i w pierwszych dniach życia są bardzo wrażliwe na otoczenie. Konieczne jest podjęcie kroków, aby przygotować zachęcające i komfortowe środowisko przed ich przybyciem.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Ważne jest, aby pisklęta miały wystarczająco ciepła, co zachęci je do przemieszczania się i badania swojego otoczenia. Aby jak najlepiej zrozumieć wpływ temperatury podczas odchowu, musisz zrozumieć ślad cieplny doświadczany na poziomie ptaków.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Dobry start obejmuje aktywne karmienie i pojenie piskląt. Dostępne są kluczowe działania, które pomagają w przyciągnięciu piskląt do paszy i wody. Na tym etapie życia dobre spożycie paszy i wody odgrywa istotną rolę w rozwoju zdrowych jelit, co przyczynia się do długofalowego sukcesu stada.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat paszy i wody na potrzeby wychowu.

Ważne jest, aby na początek zapewnić pisklętom oświetlenie przynajmniej na poziomie >80 luksów przez 24 godziny. W dobrze oświetlonym indyczniku pisklaki znajdą paszę i wodę od razu po wstawieniu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o programach oświetlenia

Pobierz przewodnik hodowcy

Contact us header

Potrzebujesz więcej informacji?

Kliknij poniżej, aby skontaktować się z członkiem naszego zespołu. Z chęcią udzieli Ci odpowiedzi, których szukasz.

Połącz się z nami