Zarządzanie, gdy jest gorąco

Systemy chłodzenia parą chłodzą powietrze za pomocą pary wodnej. Systemy te mogą skutecznie obniżać temperatury, jednak należy pamiętać, że zwiększają one wilgotność powietrza. Jeżeli wilgotność jest zbyt wysoka, ptaki będą dyszeć i doświadczać stresu, gdy będą próbować się ochłodzić. Z tego powodu nie należy stosować chłodzenia parą, gdy współczynnik Rh (wilgotność względna) wynosi >80%. Im suchsze powietrze w momencie zastosowania chłodzenia parą, tym więcej pary się wytwarza i tym lepszy będzie efekt chłodzenia.

Chłodzenie parą można stosować, gdy powietrze na zewnątrz ma więcej niż 87˚F (31˚C) a wilgotność jest niższa niż 75%. Poniższy wykres przedstawia, jak wilgotność (oznaczona niebieską linią) ulega zmianie w miarę wzrostu temperatury (oznaczonej czerwoną linią).

Temperture & Rh.png

Cooling cells 2 PL.jpgKomory chłodzące

Komory chłodzące mogą zapewnić chłodzenie nawet o 20˚F (11˚C). Jeżeli znajdujesz się w regionie, w którym temperatury latem regularnie osiągają wysokie wartości, warto zainwestować w komory chłodzące, które zapewnią ptakom wygodę.

Podany niżej przykład z wykorzystaniem jednostek imperialnych (metrycznych)przedstawia sytuację, w której temperatura w indyczniku wynosi 105°F. Prędkość powietrza z wentylatorów zapewnia chłodzenie temperatury odczuwalnej o 15°F. W połączeniu z komorami chłodzącymi, które zapewniają chłodzenie na poziomie 20°F, możesz ochłodzić temperaturę ze 105°F do 70°F, co sprawia, że indycznik znajdzie się w prawidłowej strefie komfortu.

Zamgławiacze

Zamgławiacze są w stanie zapewnić chłodzenie na poziomie 12˚F. Jeżeli znajdujesz się w regionie, w którym wysokie temperatury występują rzadziej, zamgławiacze mogą być skuteczne w zapewnieniu ptakom komfortu.

W przykładzie podobnym do tego, który podano powyżej, prędkość powietrza zapewnia chłodzenie na poziomie 15°F a zamgławiacze zapewniają chłodzenie na poziomie 12°F, co zmienia temperaturę z 95°F na 68°F.

Foggers PL.jpg

Pobierz nasze zasoby na temat zarządzania gorącem