Myślisz o przejściu na oświetlenie LED? Przeczytaj najpierw ten artykuł

Opublikowano na 23 kwietnia 2018

Myślisz o przejściu na oświetlenie LED? Przeczytaj najpierw ten artykuł

Na całym świecie wielu producentów indyków zaczyna stosować oświetlenie LED w swoich indycznikach. Z powodu dużych oszczędności kosztów w zakresie energii elektrycznej ten typ oświetlenia stanowi naprawdę atrakcyjną alternatywę. Jednak zanim dokonamy zmiany, ważne jest, aby zakupić oświetlenie odpowiedniego rodzaju i sprawdzić, czy istniejący system jest właściwie skonfigurowany do obsługi oświetlenia LED. Bez przeprowadzenia odpowiednich badań oraz konfiguracji oświetlenie może być zbyt słabe, co z kolei może negatywnie wpłynąć na produkowane ptaki. 

Uwaga: słownik pojęć technicznych jest dostępny na końcu tego artykułu.

Koniecznie należy zdawać sobie sprawę z tego, że indyki odbierają i postrzegają światło w inny sposób niż ludzie. Choć naszym oczom światło może wydawać się całkowicie normalne, dla indyka może ono wyglądać podobnie do tego, co widać na filmie poniżej. Nagrałem ten film moim telefonem komórkowym, a następnie odtworzyłem go w zwolnionym tempie. To szybka i łatwa metoda kontroli wpływu oświetlenia LED na indyki. Jak widać, oświetlenie to nie jest prawidłowo skonfigurowane, co prowadzi do jego szybkiego migotania. Taka sytuacja może zwiększyć natężenie agresywnego zachowania w stadzie.

Zalecenia dla komercyjnych producentów indyków

Kupując jakiekolwiek żarówki, należy sprawdzić, czy odpowiadają one poniższym parametrom.

  • Znamionowy okres eksploatacji: od 40 000 do 80 000 godzin 
  • Gwarancja: pełne 5 lat
  • Funkcja ściemniania: zakres od 0,2% do 100%.  
  • Kąt rozsyłu światła LED: to bardzo ważna kwestia, ponieważ w indyczniku nie mogą występować miejsca bez oświetlenia. Jednorodne rozmieszczenie i instalacja oświetlenia w oparciu o kąt rozsyłu światła są ważne, gdyż pomagają unikać ciemnych miejsc i cieni na podłożu.

LED beam angle PL
Kąt rozsyłu światła LED

  • Temperatura robocza: od -40C do 55C
  • Współczynnik mocy: stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej (używanej) (>0,90%). 
  • Klasa IP: 65 lub wyższa. Oznacza to, że oświetlenie jest odporne na przedostawanie się zanieczyszczeń do jego wnętrza, a także jest zabezpieczone przed strumieniami wody pod każdym kątem.  

Uwaga: jeśli klasa IP jest zbyt niska – zwłaszcza jej druga cyfra – oświetlenie może zostać uszkodzone podczas mycia i dezynfekcji indycznika.  

  • Temperatura barwowa: 4000 K. Ta temperatura barwowa, usytuowana między czerwonym, zielonym i niebieskim spektrum światła, jest optymalna dla zapewnienia spokojnego zachowania i lepszej konwersji paszy.

LED colour temperature PL

  • Luks: 

Pierwszy tydzień:  od 86,08 do 107 luksów

Drugi tydzień i później:  od 43,04 do 53,8 luksów 

Drugi tydzień i później (jeśli stado nie miało przycinanych dziobów): od 21,52 do 26,9 luksów

Podsumowanie

Kluczem do sukcesu w zakresie oświetlenia jest jednorodność. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z oświetleniem w Państwa obiektach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hybrid lub skonsultować się z licencjonowanym elektrykiem.

Niezależnie od tego, czy stosowane jest oświetlenie LED, fluorescencyjne, czy żarówkowe, ważne jest przestrzeganie schematów oświetlenia uwzględniających porę jasną i ciemną. Szczegółowe informacje o schematach oświetlenia dla komercyjnej produkcji indyków podajemy na stronie www.resources.hybridturkeys.com/pl

Słownik

LED: dioda emitująca światło. W żarówkach LED stosowane są urządzenia półprzewodnikowe emitujące widoczne światło w chwili, gdy przepływa przez nie prąd elektryczny. 

Klasa IP: klasyfikacja stopnia ochrony. Jest to miara poziomu ochrony przedmiotu przed cząstkami stałymi – takimi jak kurz i zanieczyszczenia – oraz cieczami. Liczba ta zawsze składa się z dwóch cyfr. Pierwsza cyfra to stopień ochrony przed cząstkami stałymi w skali od 0 do 6. Druga cyfra to stopień ochrony przed cieczami i wilgocią w skali od 0 do 8.

Kelwiny: jednostka miary stosowana do opisu barwy źródła światła

Stopoświeca: imperialna jednostka miary stosowana do opisu intensywności oświetlenia. 

Luks: jednostka miary stosowana do opisu intensywności oświetlenia.

Artykuły powiązane

, by
Wskazówki dla hodowców dotyczące oświetlenia LED

Niedawna publikacja dotycząca oświetlenia LED w indycznikach komercyjnych wywołała olbrzymie zainteresowanie, w związku z czym zebraliśmy kilka rekomendacji, które warto wziąć pod uwagę, przechodząc …