Warunki korzystania

Mimo że Hybrid Turkeys stara się jak najczęściej aktualizować niniejszą stronę internetową oraz zapewnić możliwie największą jej poprawność, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania, ważności, poprawności lub wiarygodności skutku (skutków) korzystania lub opierania się w inny sposób na informacjach/danych zawartych na niniejszej stronie internetowej lub na jakichkolwiek stronach internetowych z nią związanych.

Hybrid Turkeys ani jakikolwiek z jej podmiotów zależnych, podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, umownej czy deliktowej na podstawie lub w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem z niniejszej strony internetowej, jej zawartości albo jakichkolwiek stron internetowych związanych z niniejszą stroną internetową, chyba że szkody takie wynikają bezpośrednio z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Hybrid Turkeys.

Jeżeli prawo kraju zamieszkania użytkownika nie dopuszcza któregokolwiek z wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności albo jednego ze zrzeczeń gwarancji, o których mowa w niniejszym zrzeczeniu, takie wyłączenia, ograniczenia lub zrzeczenia będą ograniczone w stopniu wymaganym prawem właściwym.