Zarządzanie zagrożeniami zewnętrznymi

Kontrola nad rozprzestrzenianiem się patogenów poza indycznikami to pierwsza linia obrony bezpieczeństwa biologicznego. Obejmuje ona protokół dla odwiedzających i ruchu, a także zwalczanie owadów, gryzoni i dzikich ptaków

Zarządzanie ruchem w gospodarstwie i protokół dla odwiedzających

Aby ograniczyć potencjalne przedostanie się i rozprzestrzenianie patogenów poprzez ruch przychodzący i wychodzący z gospodarstwa, przestrzegaj podstawowych wytycznych.

 • Pojazdy i sprzęt gospodarski wjeżdżające do gospodarstwa mogą być kontrolowane za pomocą bram na wjeździe do gospodarstwa. Brama wjazdowa do gospodarstwa powinna być zamykana i zamknięta na zamek, gdy nikogo nie ma w gospodarstwie
 • Pojazdy i sprzęt wjeżdżające do gospodarstwa powinny być czyste i wolne od materii organicznej
 • Sprzęt gospodarski musi być czyszczony przed przejściem z jednego budynku do drugiego zawierającego żywy inwentarz lub drób w innym wieku lub innego gatunku.
 • Zalecamy stosowanie Księgi odwiedzających, w której odwiedzający muszą się wpisać przed wpuszczeniem ich do gospodarstwa
 • Przy wejściu na teren gospodarstwa odwiedzającym musi towarzyszyć personel gospodarstwa, a odbywa się to wyłącznie po umówieniu wizyty
 • Odwiedzający muszą przestrzegać określonego programu bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa, w tym korzystać z odzieży zapewniającej bezpieczeństwo biologiczne, osłonek na buty i dezynfekcji rąk

visitor_protocol3.pngZwalczanie owadów

Muchy i pleśniakowce są potencjalnymi nosicielami chorób. Pojawienie się owadów wskazuje na poważniejszy problem. Wiele osób chce rozwiązać problem z dorosłymi owadami za pomocą środków owadobójczych, jednak nie usuwa to źródła problemu, które zwykle można przypisać zagospodarowaniu ściółki.

Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania się owadów:

 • słabe odprowadzanie wody w gospodarstwie
 • słaba cyrkulacja powietrza pomiędzy indycznikami i wewnątrz indyczników
 • rzadkie usuwanie pomiotu
 • wyciek nadmiaru wody z poideł
 • marnowanie nadmiaru paszy
 • nieodpowiednie miejsca do przechowywania pomiotu

Krok pierwszy – zmiany w zarządzaniu do szybkiego wdrożenia

 • Zapewnij odpowiednie utrzymanie systemu poideł (napraw przeciekające instalacje). W ten sposób zapobiegniesz rozlewaniu się wody na wyściółkę i miejsce bytowania ptaków
 • Ogranicz praktykę spłukiwania wody z poideł lub wylewania wody z poideł podczas czyszczenia poideł na wyściółkę, lub pozostawiania jej w indyczniku
 • Pilnuj, aby pasza znajdowała się w karmidłach, korytkach lub obszarach przeznaczonych na paszę, aby zminimalizować jej rozsypanie
 • Za pomocą wentylatorów stwórz w indycznikach obieg powietrza, który pozwoli na utrzymanie suchej ściółki i podłoża
 • Dopilnuj, aby roślinność rosnąca pomiędzy indycznikami i szopami była koszona. Dzięki temu można zminimalizować obszary schronienia dla much i zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

Krok drugi – zmiany w zarządzaniu do wdrożenia w dłuższym okresie czasu:

 • Opracuj odpowiednie odprowadzenie wody wokół indyczników
 • Korzystaj z odpowiedniego stopniowania, aby woda mogła odpływać z gospodarstwa. Organizacja takiego systemu ma za zadanie optymalizację rozkładu drobnoustrojów ze ścieków
 • Opracuj skuteczny proces usuwania odchodów i szczątków, gdzie usuwanie odbywa się regularnie.
 • Przygotuj kompostownię, aby przetwarzać odchody, szczątki i inne odpady organiczne. Materiał kompostowy musi być przykryty
 • Zamknięte indyczniki lub szopy pozwalają na lepsze zwalczanie much z kontrolowanym środowiskiem i większym bezpieczeństwem biologicznym
 • Obiekty dla żywego inwentarza/ drobiu powinny posiadać cementowe podłogi, aby ułatwić ich czyszczenie i odkażanie
 • W walce z muchami może pomóc program zwalczania chrząszczy pomiędzy stadami.

W trudnych sytuacjach można zastosować pestycydy w połączeniu z usuwaniem pomiotu. Zawsze należy przestrzegać miejscowych regulacji i postępować uważnie według etykiety każdego produktu pestycydowego.Zwalczanie gryzoni

Gryzonie to uparte stworzenia, które mogą wywołać chaos w gospodarstwie. Są w stanie przecisnąć się przez otwór tak mały jak 1,5 cm, potrafią zapamiętywać trasy i zwykle unikają nowych przedmiotów (takich jak pułapki). Z uwagi na stale rosnące siekacze ich potrzeba żucia wszystkiego prowadzi do znacznych uszkodzeń. Spożywają także drogą paszę i mogą być nosicielami chorób takich jak ptasia grypa. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, zastanów się nad konsultacją z profesjonalną firmą zajmującą się zwalczaniem szkodników.

Exterior rodent control

Krok pierwszy

 • Wyeliminuj przyczyny, dla których gryzonie chcą odwiedzać gospodarstwo (pasza, woda, miejsca lęgowe).
 • Usuń matę na wejściu. Szybko sprzątaj paszę rozsypaną z pojemników. Wyeliminuj wszystkie pozostałości na zewnątrz, takie jak stary sprzęt, deski, rury itd., w których gryzonie mogłyby się ukryć lub zbudować gniazdo. Wyeliminuj chwasty, tak aby stworzyć czysty obszar o promieniu 1 m wokół każdego budynku.

Krok drugi

 • Nie pozwól gryzoniom uzyskać dostęp do budynków.
 • Podstawą jest dobra konstrukcja budynków. Myszy mogą się przedostać przez otwór wielkości mniejszej monety (18 mm), a szczury przez otwór wielkości większej monety (24 mm). Ważne jest, aby specjalnie zbadać obiekty pod kątem dowodów na obecność gryzoni i obszarów, w których mogłyby się przedostać do środka. Jeśli nie będziesz szukał, to nie znajdziesz. Częstym punktem wejścia dla mysz jest niechroniony koniec bocznej metalowej dachy falistej na budynkach. Drzwi muszą być dobrze dopasowane lub posiadać napięte taśmy lub szczotki. Zamknij otwory wokół ślimaków, rur i przewodów za pomocą zaprawy cementowej, cegieł lub kołnierzy metalowych.

Krok trzeci

 • Zmniejsz populację gryzoni za pomocą pułapek lub trutek.
 • Obejmuje to odpowiedni wybór i lokalizację stanowisk i rodzajów trutek. Dostępnych jest wiele różnych rodzajów i form trutek. Preferuje się trucizny z pojedynczą dawką. Najlepiej skorzystać z tej, którą preferują gryzonie w Twoim gospodarstwie. Aby to ustalić, wybierz miejsce o dużej aktywności gryzoni i zostaw różnego rodzaju przynęty na kawałku tektury w osłonionym miejscu (tj. za kawałkiem drewna opartym o ścianę).
 • Po kilku dniach sprawdź, które przynęty gryzonie preferują, i skorzystaj z nich w całym gospodarstwie. Niektóre formy, takie jak bloki woskowe, są przydatne w wilgotnych lub trudno dostępnych miejscach, jak np. poddasza. Nie należy przechowywać przynęt z innymi środkami chemicznymi ani dotykać ich gołymi rękami, ponieważ przynęta może pochłaniać zapachy, co zmniejszy jej skuteczność.
 • Należy uważnie zapoznać się i przestrzegać wskazówek na etykietach wszystkich środków gryzoniobójczych i stosować je odpowiednio.
 • Rozmieszczenie powinno odpowiadać warunkom panującym w indyczniku i poziomom aktywności gryzoni. Dobry zasięg to 50-75’ (15,24 -22,86 m) i przy wejściu. Na zdjęciu przedstawiono przykład właściwego umieszczenia przynęty. Miejsce to znajduje się tuż przy ścianie indycznika i jest wolne od jakichkolwiek chwastów lub traw. Miejsca te powinny być kontrolowane co miesiąc, chociaż częstotliwość może być różna w zależności od presji gryzoni i otoczenia. W indycznikach rozważ rozmieszczenie pułapek mechanicznych na wejściu i na poddaszu, a także w pomieszczeniach magazynowych i serwisowych.

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę informacyjną na temat zwalczania gryzoniZwalczanie dzikiego ptactwa

Istnieją różne gatunki ptaków, które występują w większości gospodarstw i ich okolicy. Ptaki są naturalnymi nosicielami chorób i pasożytów. Naturalnie poszukują schronienia i pożywienia. Z tego względu budynki gospodarskie są dla nich atrakcyjne.

Krok pierwszy – Wyeliminuj dostęp do schronienia

 • Drzwi do indycznika powinny być zamknięte, a gdy są otwarte w okresie ciepłym należy stosować zasłonę na wejściu (siatka ¼ cala)
 • Indyczniki z otwartymi bokami lub oknami muszą posiadać ekrany ochronne
 • Otwory pod okapami, które zapewniają dopływ powietrza dla drobiu w stodołach z żywym inwentarzem, muszą być chronione siatką
 • Utrzymuj indycznik w dobrym stanie wewnątrz i na zewnątrz, tak aby nie było otworów, przez które ptaki mogłyby się przedostać

Krok drugi – Wyeliminuj dostęp do pożywienia

 • Odchody powinny być przechowywane krótkoterminowo. Takie odpady są następnie usuwane z gospodarstwa
 • Całość zużytej ściółki powinna być przechowywana (i przykryta) zgodnie z praktykami ochrony gospodarstwa i gospodarki substancjami odżywczymi. Powinno to mieć miejsce przynajmniej 100’ (30 m) od indyczników. Najlepiej całkowicie usunąć je z gospodarstwa.
 • Do momentu usunięcia ich z gospodarstwa szczątki należy przechowywać w pojemnikach z możliwością uszczelnienia
 • Pojemniki na kompost i śmieci należy umieścić z dala od indyczników i przykryć
 • Należy natychmiast uprzątnąć wszelkie wycieki i rozsypania (odchody lub pasza)
 • Paszę należy przechowywać w pojemnikach na paszę zabezpieczonych przed dostępem ptaków

bird_control.png