Minimalna wentylacja

Celem prawidłowej minimalnej wentylacji jest

 • Promowanie jednolitej temperatury w ochowalni
 • Ograniczenie zużycia paliwa i lepsza jakość ściółki
 • Mieszanie ciepłego powietrza w indyczniku z napływającym zimnym powietrzem, aby obniżyć wilgotność

Optymalnie powietrze powinno rozchodzić się przynajmniej w połowie ochowalni. Dobry przepływ powietrza można uzyskać kontrolując otwór wlotu oraz za pomocą wentylatorów mieszających.

Minimalną wentylację stosuje się w okresie zimowym i na potrzeby ochowalni.


Ustawienia minimalnej wentylacji

1) Test szczelności

Przestrzegaj poniższych instrukcji

 • Zamknij zasłony i/lub wloty
 • Dopilnuj, aby wszystkie otwory zostały zamknięte wokół ścian, drzwi szczytowych itd.
 • Włącz wentylatory na minimum. Będzie to jak najbardziej odpowiadać poziomowi 1,0 stopy sześciennej na minutę na stopę kwadratową (20 m3/h/m2).
 • Ciśnienie statyczne powinno wynosić 0,15-0,20” SP (35-50 Pa), o ile odchowalnia jest szczelna.
tight_testing.png


vent_inlets_3.jpg

2) Otwieranie wlotów

 • Zacznij teraz otwierać wloty. Pamiętaj, że minimalne otwarcie wlotu powinno wynosić około 2-3” (5-8 cm) (mniejsze otwarcie przydusi wlot i nie pozwoli na prawidłowy „wyrzut” powietrza). Zimne powietrze wchodzące do pożądanych wlotów powinno przemieszczać się wzdłuż sufitu i zmieszać się z ciepłym powietrzem na środku indycznika.
 • Przybliżone łączne otwarcie wlotów powinno plasować się około 80-85 cali kwadratowych na 1.000 stóp sześciennych na minutę (500-550 cm² dla wydajności wentylatora na poziomie 1700 m3/h).
 • Otwieraj wloty do momentu, gdy ciśnienie statyczne osiągnie 0,10-0,12” (25-30 Pa) dla szerokości 50’ (15 m) lub więcej oraz 0,08-0,10” (20-25 Pa) dla szerokości mniejszej niż 50’ (15 m). Będzie to minimalna liczba wlotów do wykorzystania z wentylatorami minimum

Na potrzeby minimalnej wentylacji można wykorzystać wloty na poddaszu. Zobacz specyfikacje producenta w zakresie wymogów stopnia wentylacji i odstępów.


3) Zadymianie

Generator dymu to dobry i łatwy sposób na to, aby zobaczyć, w jaki sposób powietrze przemieszcza się w indyczniku. Nagranie po prawej prezentuje przykład dobrego przepływu powietrza z wykorzystaniem generatora dymu. Jeżeli widać, że powietrze jest wyrzucane do środka i miesza się z ciepłym powietrzem, wloty są ustawione prawidłowo a prędkość powietrza jest właściwa.

smoke.jpg


timer_settings.png

4) Ustawienia wyłącznika czasowego

 • Minimalne ustawienia wyłącznika czasowego będą wystarczające, aby utrzymać wilgotność na poziomie poniżej 60%, a także docelowy poziom gazów dla dwutlenku węgla (< 2,500 ppm), tlenku węgla (< 20 ppm) i amoniaku (< 25 ppm). Zwykle wystarczy pół minuty na każdy tydzień wieku hodowli ustawiane wyłącznikiem czasowym z cyklem pięciominutowym. Jednakże, w zależności od Twojej konfiguracji, taka objętość powietrza może być niewystarczająca, aby kontrolować wilgotność i poziomy gazów. W takim przypadku należy zwiększyć czas cyklu w odstępach 15 sekund do momentu uzyskania poprawy parametrów jakościowych.
 • Dodatkowo wentylatory działające w oparciu o termostat będą ustawione na 0,5°C (1°F ) powyżej minimalnych ustawień wentylatora i będą włączać się wraz z ogrzewaniem się budynku. W przypadku budynków z automatycznymi wlotami wloty te będą otwierać się automatycznie na podstawie zwiększonego ciśnienia statycznego z większą liczbą wentylatorów. W przypadku budynków z ręcznymi wlotami muszą być one otwierane ręcznie lub należy ręcznie obniżyć kurtyny, aby obniżyć ciśnienie statyczne w miarę włączania się większej liczby wentylatorów w związku z działaniem termostatu.
 • W miarę jak ptaki rosną może zajść potrzeba instalacji dodatkowych wentylatorów z wyłącznikiem czasowym. Jest to wskazane tylko wtedy, gdy wentylatory minimalne osiągnęły poziom pracy 7-8 minut.
 • Może zajść potrzeba otworzenia dodatkowych wlotów, aby zrekompensować zwiększone ciśnienie za pomocą większej liczby wentylatorów.
 • Wentylatory obiegowe pomogą wykorzystać nagromadzenie ciepła przy suficie budynku, a także wyrzucać powietrze przychodzące do środka.

Przykłady wentylacji minimalnej ustawianej w zależności od wieku

Pamiętaj, że każdy indycznik jest inny i ma inne potrzeby wentylacyjne. Poniżej znajduje się przykład, w jaki sposób można skonfigurować minimalną wentylację w zależności od wieku. Patrz na zachowanie ptaków, aby sprawdzić, czy jest im zbyt gorąco (dyszą) lub zbyt zimno (kulą się i siedzą), i odpowiednio koryguj warunki. Jeżeli temperatury przekroczą najwyższy wyszczególniony stopień, włącz wentylację tunelową (o ile jest dostępna). Dowiedz się więcej o organizacji wentylacji tunelowej

Wiek Temperatura docelowa ˚F Wentylatory (liczba x rozmiar) Zegar włączony (˚F) Zegar wyłączony (˚F)
0-2 tygodni 74 2 x 36" 76 74
0-2 tygodni 74 3 x36" 78 76
2-12 tygodni 68 2 x 48" 70 68
2-12 tygodni 68 3 x 48" 72 70
12 tygodni i starsze 62 2 x 48" 64 62
12 tygodni i starsze 62 3 x 48" 66 64

Pobierz kartę informacyjną na temat minimalnej wentylacji