Zalecenia dotyczące temperatury odchowu

Aby pisklęta zaczęły jeść i pić od razu, ważne jest, aby miały wystarczająco ciepło, aby przemieszczać się i odkrywać swoje środowisko. Poniżej dowiesz się więcej na temat

  • Zaleceń dotyczących temperatury środowiska w zależności od sposobu odchowu
  • Monitorowania komfortu ptaków z wykorzystaniem pomiarów bezpośrednich i pośrednich
  • Rodzajów grzejników

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o innych kontrolach środowiskowych w odchowie, w tym w zakresie gazów i wilgotności

Odchów na całej powierzchni indycznika

Gdy zaczynamy odchów na całej powierzchni indycznika, środowisko odchowu powinno cechować się równym rozkładem temperatur podłoża wahających się od 90°F-95°F (32°C-35°C), przy czym docelowa wartość optymalna to 93°F-94°F (34°C-34.5°C) w przestrzeniach podawania paszy i pojenia. Po pierwszym tygodniu należy przestrzegać poniższych zaleceń

Room_Brooding_Tempt_V2.png

Zalecenia dotyczące temperatury

Wiek °F °C
Tydzień1 90-95 (optymalnie 93-94) 32-35 (optymalnie 34-34.5)
Tydzień 2 84 29
Tydzień 3 82 28
Tydzień 4 78 26
Tydzień 5 74 23Odchów w kręgu

W przypadku odchowu w kręgu należy zapewnić zakres temperatur, w których pisklęta będą w komfortowej sytuacji. Nie powinno być zimnych przeciągów i należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w indyczniku. Bezpośrednio pod nagrzewnicą należy utrzymać zakres temperatur 97°F-113°F (36°C - 45°C), temperatury w rejonie paszy i wody powinny wynosić 90°F - 95°F (32°C - 35°C), optymalnie 93°F-94°F (34°C-34.5°C), a na obrzeżu kręgu 88°F-90°F (31°C-32°C). Po pierwszym tygodniu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Ring_Brooding_Temp_V2.png

Zalecenia dotyczące temperatury

Wiek °F °C
Tydzień 1 90-95 (optymalnie 93-94) 32-35 (optymalnie 34-34.5)
Tydzień 2 82 28
Tydzień 3 80 27
Tydzień 4 78 26
Tydzień 5 73 23


Temperatura wewnętrzna

Bezpośrednio po wykluciu i przez kolejne 12 godzin po wstawieniu zakres wewnętrznej temperatury pisklęcia powinien wynosić między 103°F (39.5°C) a 104°F (40°C). Nie więcej ani nie mniej. W tym celu należy wybrać losową próbę 10-12 piskląt i zmierzyć wewnętrzną temperaturę za pomocą termometru dla piskląt.

  • Należy odsłonić kloakę, a następnie wprowadzić termometr
  • Głębokość wprowadzenia termometru nie powinna przekraczać 1/3” (8,5 mm)
  • Termometr należy pozostawić na miejscu do momentu, gdy usłyszysz sygnał odczytu

thermo2.pngAktywność piskląt

W momencie wstawienia i do upływu kolejnych 12 godzin obserwuj zachowanie i aktywność piskląt. Jeżeli zauważysz, że pisklęta wycofują się od paszy i wody pod źródłem ciepła, prawdopodobnie temperatury są za wysokie. Jeżeli kulą się razem i nie biorą aktywnego udziału w karmieniu i pojeniu, prawdopodobnie jest im za zimno. Zarówno przegrzanie jak i wychłodzenie może prowadzić do wielu wywróceń, o ile nic się z tym nie zrobi.

Zachowanie, gdy temperatura jest zbyt wysoka

warm_poults2.jpg


Zachowanie, gdy temperatura jest zbyt niska

cold_poults2.jpg


Rodzaje nagrzewnic

Ważne jest, aby wiedzieć, jakiego rodzaju nagrzewnicę się stosuje i jaki ślad cieplny on wytwarza. Niektóre nagrzewnice są skuteczniejsze w zależności od sposobu odchowu piskląt w indyczniku.

Sztuczne kwoki

Sztuczne kwoki tworzą mniejsze obszary emisji ciepła. Uważaj, aby nie powstały zimne miejsca w przypadku korzystania ze sztucznych kwok w układzie odchowu w kręgu.

heat footprint.PNG

Powietrze promieniujące i wymuszony obieg powietrza

Wymuszony obieg powietrza może doprowadzić do skutecznego śladu cieplnego na obszarze paszy i wody.

whole room brooding ppt photo.jpg

Pobierz