Suplementacja witaminami i pierwiastkami śladowymi

Informacje tu zawarte stanowią jedynie wytyczne i mogą nie odzwierciedlać obecnych regulacji paszowych we wszystkich regionach geograficznych. Rozważając ich zastosowanie, proszę zapoznać się z miejscowymi regulacjami paszowymi. Wydajność może zależeć od sezonowości, pogody i innych czynników. W niektórych regionach mogą występować różnice w składnikach zwykle stosowanych w diecie indyków.

Substancja odżywcza Źródło Jednostka 0-42
dni
43-84
dni
>84
dni
% odzysk substancji odżywczej
Witamina A Octan witaminy A (stabilizowany) j.m./kg 12500 11500 9500 84
Witamina D₃ Witamina D₃, 25-hydroksy witamina D₃ j.m./kg 5000 5000 4800 84
Witamina E Octan dl‐α tokoferylu, Octan d‐α tokoferylu j.m./kg 100 70 50 84
K₃ (Menadion) MSBC³, MPB³, MNB³ mg/kg 5. 3.5 3. 56
Tiamina Monoazotan tiaminy mg/kg 4. 3. 2. 84

Pobierz pełną tabelę.