Organizacja odchowalni

Zanim opracujesz harmonogram przybycia piskląt do gospodarstwa, ważne jest, abyś rozważył, który układ odchowalni chcesz zastosować, a także jakiego sprzętu potrzebujesz wewnątrz odchowalni. Skorzystaj z tej sekcji, która pomoże Ci w długofalowym planowaniu organizacji odchowu przed rozpoczęciem przygotowań do wstawienia.

Niezależnie od wybranego układu odchowalni dopilnuj organizacji indycznika, tak aby prawidłowo sprawować kontrole środowiskowe.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania wentylacją i gazami.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat temperatur w odchowalni.

Po zorganizowaniu odchowalni możesz przygotowywać się na wstawienie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wstawieniu piskląt.

Potrzeby sprzętowe

Niezależnie od zastosowanej organizacji, zalecamy zapewnienie wystarczającej ilości karmideł i poideł podczas pierwszego tygodnia odchowu. Karmidła i poidła należy umieścić na poziomie ptaków, tak aby były one łatwo dostępne.

Wiek Liczba ptaków na poidło dzwonowe Liczba ptaków na poidło smoczkowe Liczba ptaków na karmidło
Pisklęta (0-6 tygodni) 90-110 30-40 50-70

Uwaga: Wytyczne te zawierają uśrednione dane przedstawione przez różnych producentów sprzętu. Zapoznaj się ze specjalnymi wytycznymi opracowanymi przez producenta zastosowanego systemu w celu uzyskania najdokładniejszych zaleceń.


Rodzaje układów odchowalni

Odchów w całym pomieszczeniu (zalecane)

Odchów w całym pomieszczeniu (zalecane)

Zalety: Mniej pracochłonny, gdyż nie ma potrzeby usuwania kręgów i przejścia na układ z całym pomieszczeniem, gdy ptaki są starsze. Taki układ pozwala również na skuteczniejsze wykorzystanie grzejników.

Wady: Organizacja może zająć więcej czasu, jeżeli taki rodzaj układu jest dla Ciebie nowością

Odchów wna całej powierzchni pomieszczenia definiuje się jako odchów piskląt indyków bez stosowania kręgów, aby ograniczyć je w ramach jednego źródła ciepła. Tego rodzaju organizacja jest zdecydowanie zalecana przez ekspertów Hybrid.

 • Przestrzegaj zaleceń dotyczących organizacji karmideł i poideł.
 • Sprawdź utrzymanie wszystkich nagrzewnic odchowalni przynajmniej trzy dni przed przybyciem piskląt.
 • Dokładnie wyczyść i przeprowadź próbę otworów palnika i głównych przewodów palnika. W tym czasie napraw lub wymień zepsute termopary i kontrolki nagrzewnic.

whole room brooding ppt photo.jpg

Konwencjonalny odchów w kręgu

Zalety: Przydatny w pomieszczeniach bez jednolitej temperatury, takich jak budynki z przeciągami lub brakiem mocy grzewczej.

Wady: Bardziej pracochłonne i kosztowne pod kątem zużycia paliwa po wypuszczeniu ptaków z kręgów.

W odchowie w kręgu pisklęta są trzymane blisko środka nagrzewnicy, a temperatury na skraju kręgu odchowu są niższe, dzięki czemu pisklęta mogą odnaleźć swoją strefę komfortu.

 • Utwórz kręgi odchowu z zachowaniem kształtu okręgu ze średnicą około 12-14 stóp (3,5 m – 4,5 m), aby uniknąć gromadzenia się piskląt w rogach. Na jedną nagrzewnicę powinno przypadać 300-400 piskląt.
 • Wyrównaj wyłożenie w kręgach odchowalni.
 • Umieść pojemniki z paszą na skraju nagrzewnicy odchowalni w układzie przypominającym szprychy koła.
  • Pojemniki z paszą należy umieścić wewnątrz kręgu przed przybyciem piskląt. Należy zapewnić około 300 cali bieżących (7,5 m) przestrzeni z paszą.
  • Pojemniki z paszą powinny być pełne i wolne od ściółki i innych odpadków.
 • Poidła uzupełniające są zwykle stosowane w postaci wolnostojącej lub w połączeniu z poidłami smoczkowymi.
 • Pisklęta powinny pozostać w kręgach do dni 6-7. Wtedy można usunąć kręgi odchowu. Karmidła i poidła uzupełniające można powoli usuwać w ciągu kolejnych 3-5 dni, aby ptaki mogły się przestawić na automatyczne karmidła i poidła.
pierre ring brooding example.JPG

Odchów w dużym kręgu

Zalety: Podobnie jak w przypadku odchowu w kręgu, odchów w dużym kręgu jest przydatny w pomieszczeniach bez jednolitej temperatury, takich jak budynki z przeciągami lub brakiem mocy grzewczej.

Wady: Taka organizacja wymaga również zwiększonej ilości pracy przy tworzeniu i jest bardziej kosztowna ze względu na zużycie paliwa po wypuszczeniu ptaków z kręgów.

Odchów w dużym kręgu stanowi połączenie odchowu konwencjonalnego i w całym pomieszczeniu. Wykorzystuje on punktowe ciepło nagrzewnic promieniujących, co zapewnia punkt centralny dla kręgów z jednoczesnym wykorzystaniem większego obszaru do odchowu.

 • Zazwyczaj krąg jest ustawiany dla 800 do 3500 lub więcej piskląt.
 • Sprawdź utrzymanie wszystkich nagrzewnic odchowalni przynajmniej trzy dni przed przybyciem piskląt.
 • Dokładnie wyczyść i przeprowadź próbę otworów palnika i głównych przewodów palnika. W tym czasie napraw lub wymień zepsute termopary i kontrolki nagrzewnic.

Large ring brooding (002).jpg