Przygotowanie do wstawienia

Przygotowanie do wstawienia piskląt może oznaczać ciężką pracę, która wymaga przywiązywania znacznej uwagi do szczegółów. Kroki można podjąć na 72 godziny przed wstawieniem piskląt. Zacznij od czystego i odkażonego indycznika, zapoznając się z naszymi zasobami na temat bezpieczeństwa biologicznego.

Kliknij tutaj, aby przeglądnąć nasze zasoby na temat bezpieczeństwa biologicznego

Biorąc pod uwagę te wskazówki, długotrwałe korzyści z dobrych wyników stada będą warte wysiłku.

24 -72 godzin przed

 • Wstępnie nagrzej indycznik na 24-48 godzin lub do 72 godzin w przypadku bardzo zimnej pogody.
 • Na obszarze odchowu rozprowadź świeżą ściółkę.
 • Mierz temperatury ściółki – powinny one wynosić 32°C-35°C (90°F-95°F) na przestrzeni z paszą i wodą.
 • Pamiętaj o śladzie źródła ciepła – nagrzewnice, które są umieszczone zbyt wysoko lub posiadają niestałe cykle grzewcze będą tworzyć gorące punkty.
 • Aby sprawdzić, czy ciepło przedostało się do ściółki, zmierz temperaturę na górnej powierzchni ściółki, a następnie odsuń około 2 cm (1") ściółki. Zmierz dolną warstwę. Różnica pomiędzy górną a dolną warstwą powinna wynosić tylko 1°F (0,5°C). Jeżeli różnica jest większa, kontynuuj nagrzewanie indycznika, aż ciepło przejdzie całą ściółkę.
litter_preheating_procedure.width-500D.png

12 -24 godzin przed

 • Kontroluj przepływ powietrza w indyczniku. Uszczelnij wszelkie nieplanowane otwory. W celu uzyskania dalszych informacji na temat właściwej wentylacji indycznika kliknij tutaj.
 • Korzystając z czytnika, dopilnuj, aby poziomy dwutlenku węgla i tlenku węgla były na zalecanym poziomie.
 • Dwutlenek węgla: < 2.500 ppm
 • Tlenek węgla < 20 ppm
 • Utwórz stado z liniami świeżej wody i spójnym programem uzdatniania wody. W celu uzyskania dalszych informacji na temat uzdatniania wody kliknij tutaj.
 • Utwórz własny harmonogram dla programu świetlenia. Na początek zapewnij pisklętom oświetlenie przynajmniej na poziomie 60 luksów przez 24 godziny. Zmniejszaj ilość światła w indyczniku przez 1 godzinę dziennie, aż dotrzesz do dnia 7. Począwszy od dnia 8, zaplanuj 6-8 godzin ciemności na dzień, aby zapewnić ptakom przyzwoity odpoczynek w nocy. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o oświetleniu.
CO2_meter_readingD.png

Przy wstawianiu

 • Należy spłukać linie pojenia 2-3 godziny przed wstawieniem, aby zapewnić temperaturę pokojową wody do picia.
 • Ponownie zmierz temperaturę ściółki, aby zapewnić, że mieści się ona w zakresie 32°C-35°C (90°F-95°F) na przestrzeni z paszą i wodą.
good_temp4.jpg
Poult Placement PL.jpg

Pobierz plakat na temat wstawiania piskląt