Programy uzdatniania wody

Czysta, odkażona woda to jeden z najważniejszych a niestety często pomijanych elementów, które pozwalają na to, by stado w pełni zrealizowało swój potencjał. Czysta woda obniża stres u zwierząt i pomaga zwalczać częste problemy zdrowotne, takie jak Bordetella, E. coli i salmonella.

Trzy najczęściej stosowane sposoby odkażania to dwutlenek chloru, chlor z zakwaszaniem i nadtlenek wodoru. Każdy z tych sposobów ma wady i zalety. Aby upewnić się, że odkażacz działa prawidłowo, zaleca się rutynowe pobieranie próbek wody (przynajmniej raz w tygodniu). Po prostu na końcu łańcucha pozyskaj czystą, niezanieczyszczoną próbkę wody z odkażaczem obecnym w systemie dystrybucji wody.

water_sanitation.pngOgólne zalecenia w zakresie odkażania

Poidła

 • Wszystkie poidła dzwonowe należy myć roztworem środka dezynfekującego przynajmniej trzy razy w tygodniu.
 1. Rozłóż poidło na części i umyj dzban i miskę szczotką lub szorstką gąbką.
 2. Wodę należy wylać do wiadra i usunąć z indycznika.
 • Poidła smoczkowe należy dezynfekować pomiędzy stadami.

Linie wody

 • Pomiędzy stadami wyczyść linie, gdy tylko ptaki zostaną wyprowadzone i 24-48 godzin przed wstawieniem.
 • Dopilnuj, aby stosować produkt w koniecznej dawce poprzez pompę lub regulowany dozownik.
 • Pozwól produktowi osiąść przez przynajmniej 24 godziny, a następnie odpowiednio spłucz.
 • Spłukuj linie wody po wstawieniu według następującego schematu:

 1. Pierwsze 3 tygodnie: 4 razy na tydzień przez 10-15 minut.
 2. Od 4 tygodnia: 2 razy na tydzień przez 10-15 minut.

3 sposoby odkażania wody

1) Ditlenek chloru

Zalety

 • Bardzo skuteczny przy użyciu wody złej jakości (np. wody studziennej)
 • Jest w stanie wyeliminować biofilm
 • Jest w stanie wyeliminować zapachy z wody o wysokiej zawartości siarki/ minerałów
 • Zatwierdzony przez OMRI (Instytut Badawczy Materiałów Organicznych); może być stosowany w systemie organicznym.

Wady

 • Aktywacja na miejscu wymaga czasu i musi być przeprowadzona w miejscu o dobrej wentylacji
 • Droższy system

Dwutlenek chloru to silny środek odkażający złożony z chloranu sodu i kwasu nieorganicznego. Jest to niestabilna forma chloru, która szybko rozkłada się na nieszkodliwą wodę i sól. Chloran jest przekształcany na ClO2 poprzez aktywację. W procesie tym chloran i kwas nieorganiczny są dokładnie odmierzone i wymieszane, aby wytworzyć ClO2. Odpowiedni czas oddziaływania może być różny, w zależności od zastosowanego sprzętu do generacji. Jest to ważny czynnik, o którym należy pamiętać przy uwzględnianiu możliwości sprzętowych i planowanego sposobu osiągnięcia docelowych poziomów chloru wolnego i chloru ogólnego.

CL02

Metody dostarczania

System AANE (automatyczna aktywacja, bez elektryki)

Najlepszym sposobem aktywacji chloranu jest posiadanie systemu pompy, takiego jak system AANE, który automatycznie miesza kwas i roztwór chloranu. Tego rodzaju system zapewnia roztworowi odpowiedni czas na aktywację i wprowadza dwutlenek chloru do systemu dystrybucji wody w pożądanej dawce. Korzystając z systemu pompy, należy stosować wartości między 1 a 5 ppm. Im większe wyzwanie dla zdrowia, tym większe wartości ppm należy zastosować.

water_sanitation3.png
Water Sanitation PL.png

Ręcznie

Innym rozwiązaniem jest ręczne zmieszanie kwasu i roztworu chloranu w osobnym wiadrze. Po osiągnięciu aktywacji można zastosować produkt mieszając pożądaną dawkę do roztworu wzorcowego i wstrzyknąć produkt poprzez dozownik lub wstrzyknąć aktywowany roztwór przez pompę. Korzystając z dozownika 1:128, zmieszaj 2 do 3 uncji dwutlenku chloru (5%) na galon roztworu wzorcowego. Produkty dwutlenku chloru 5% są skuteczniejsze kosztowo i ogólnie działają lepiej niż produkty dwutlenku chloru 2%. Aktywowany produkt musi być przechowywany w dobrze przykrytym pojemniku, aby utrzymać jego skuteczność, a produkt powinien być zakryty po zakończeniu pierwotnej aktywacji. Aktywowany roztwór w dobrze przykrytym pojemniku wytrzymuje 7 do 10 dni.

Zalecane wartości

 • W momencie aktywacji, CLO2 daje dwa produkty: wolny dwutlenek chloru, który zabija patogeny, i ogólny dwutlenek chloru, który usuwa biofilm. Poziomy chloru ogólnego powinny wynosić 6-10 ppm, a chloru wolnego 3-5 ppm.2) Chlor z zakwaszaniem

Zalety

 • Opcja wydajna kosztowo
 • Skuteczny, gdy stosuje się go przy uzyciu wody lepszej jakości

Wady

 • Nie jest tak skuteczny w obecności materii organicznej – nie jest w stanie usunąć biofilmu
 • Działa korodująco na sprzęt w przypadku nadmiernego stosowania
 • Chlor z zakwaszaniem to system, który niszczy organizmy w wodzie za pomocą kwasu podchlorawego (HOCl) i jonu podchlorynu (OCl). Gdy korzystasz zarówno z chloru jak i z zakwaszania, musisz używać dwóch systemów pomp: jeden, aby wpompować kwas, a drugi, aby wpompować chlor. Nigdy nie należy mieszać produktów razem w tym samym otwartym zbiorniku.

Zalecane wartości

 • Potencjał redoks ≥ 750mV
 • Chlor ogólny = 3-5ppm
 • Poziomy pH = 5,5 – 6,5

Stosując chlor z zakwaszaniem, ważne jest mierzenie poziomów potencjału redoks za pomocą poniższych kroków.

Potencjał oksydacyjno-redukcyjny (redoks)

Potencjał oksydacyjno-redukcyjny (redoks) mierzy poziom oksydacji w wodzie w miliwoltach (mV). Wartość ta odzwierciedla aktywność środka odkażającego do wody, a nie jego stężenie (ppm). Uzyskanie prawidłowego poziomu 750 mV zapewni stadu czystą, odkażoną wodę.


Sposób pomiaru:

 • Sonda potencjału redoks to miernik miliwoltów, za pomocą którego mierzone jest napięcie w obwodzie tworzonym przez elektrodę odniesienia wykonaną ze srebrnego drutu (w efekcie jest to biegun ujemny obwodu) i elektrodę wskaźnikową wykonaną z wiązki platynowej (biegun dodatni) z wodą pomiędzy nimi.
 • Zastosuj ręczny miernik umieszczając jego sondę w wodzie, a następnie obserwuj wyświetlacz.
 • Zmierz poziom potencjału redoks w wielu miejscach, aby upewnić się, czy środek czyszczący przebiega przez cały system.3) Nadtlenek wodoru

Zalety

 • Bardzo silny utleniacz
 • Nie powoduje korozji sprzętu
 • Może być gotowy do użycia (nie wymaga mieszania)

Wady

 • Wymaga uważnej obsługi ze względów bezpieczeństwa
 • Nie można go stosować razem z chlorem
 • Należy go prawidłowo przechowywać z dala od promieni słonecznych

Produkty nadtlenku wodoru mogą również stanowić bardzo skuteczne narzędzie przy odkażaniu systemu dostaw wody. Podobnie jak dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru jest silnym utleniaczem – nawet dwa razy silniejszym niż chlor.

Instrukcje

 • Jeżeli mieszasz produkt z roztworem wzorcowym i wstrzykujesz nadtlenek przez dozownik 1:128, zwykle można wykorzystać 3 do 4 uncji na galon 50% nadtlenku, aby uzyskać poziom 25 do 50 ppm. Jeżeli korzystasz z systemu pompy, po prostu ustaw swój sprzęt, aby wstrzyknąć 25 do 50 ppm produktu. Ważne jest, aby pamiętać, że produktów nadtlenku wodoru należy używać tylko przez 4 do 5 kolejnych dni, a następnie w ramach rotacji ponownie używać chloru lub chloranu sodu przez 4 do 5 dni.

Zalecane wartości

 • 25-50 ppm dla dostępnego nadtlenku. W pewnych sytuacjach, gdy zdrowie jest zagrożone, można zastosować 100 ppm, ale poziom ten uznaje się za poziom leczenia i należy go stosować przez krótki czas.