two turkeys

Opublikowano na 6 kwietnia 2017

Czy Twoje ptactwo zachowuje się w nieprawidłowy sposób? Sprawdź skład paszy.

W okresie wzrostu indyków mogą czasami występować agresywne zachowania ptaków wobec siebie nawzajem, a także wobec ludzi.  Agresywne zachowanie może być spowodowane czynnikami związanymi z technologią hodowlaną, takimi jak oświetlenie, wentylacja, powierzchnia w indyczniku przypadająca na jedno zwierzę, dostępność karmideł i poideł, jakość ściółki oraz płeć osobników w stadzie.  Inne możliwe przyczyny? Wartości odżywcze i skład paszy.  

Żywienie odgrywa istotną rolę we wszystkich obszarach produkcji indyka, tak więc zawsze, kiedy ktoś zwraca się do mnie z jakimś problemem na fermie, dokonuję oceny wartości odżywczych paszy, by lepiej zrozumieć możliwe przyczyny nieprawidłowości. Jeśli chodzi o agresję indyków, można przekonać się, że istnieją pewne czynniki, które przyczyniają się do jej występowania lub mogą pomóc w zwalczaniu tego problemu. Ważna jest również analiza składu paszy.

Większość specjalistów ds. żywienia podejrzewa, że sód może być pierwszą przyczyną niepożądanych zachowań. Chociaż nie jest jasne, dlaczego określony poziom sodu przyczynia się do występowania agresywnych zachowań wśród indyków, może to być związane z rolą, jaką sód odgrywa w neuroprzekaźnikach i równowadze elektrolitycznej.  Jeżeli podejrzewam, że to sód jest przyczyną agresywnego zachowania w stadzie indyków, sprawdzam stężenie tego pierwiastka w paszy. Jeżeli jest ono mniejsze niż 0,15%, najczęściej zalecam zwiększenie ilości sodu za pomocą soli lub wodorowęglanu sodu. Przed wprowadzeniem zmian na własnej fermie należy jednak skonsultować się ze specjalistą w zakresie żywienia indyków, aby wzrost stężenia sodu w diecie nie wpłynął negatywnie na zdrowotność stada lub jakość ściółki w indyczniku.

Innym sposobem, który może pomóc w tłumieniu agresywnych zachowań indyków, jest zastosowanie w paszy tlenku magnezu. Rozwiązanie to pochodzi z branży hodowli trzody chlewnej, gdzie tlenek magnezu jest od dawna stosowany w paszy w celu zmniejszania agresji zwierząt. 

Większa porcja niacyny w paszy także może pomóc w obniżeniu stopnia agresji w zachowaniu indyków, ale może to wiązać się ze znacznym wzrostem kosztów paszy. Dlatego tak ważne jest, by pasza indyków była odpowiednio skomponowana i zawierała wszelkie niezbędne witaminy jeszcze zanim dojdzie do agresywnych zachowań. Jest to najlepszy i najbardziej efektywny pod względem kosztów sposób zmniejszenia częstotliwości lub całkowitą eliminację niepożądanych zachowań.  

Równie ważne jest zapewnienie odpowiednich proporcji aminokwasów, ponieważ brak równowagi tych składników paszy może prowadzić do agresywnych zachowań indyków. Dotyczy to zwłaszcza pasz o niższym stężeniu białek.

Skład paszy może wpływać na niepożądane zachowania w stadach indyków.  Na przykład dodawanie tłuszczu lub mięsa niskiej jakości może negatywnie wpływać na konsumpcję paszy, wywołując agresywne zachowanie.  Składniki te, jeżeli nie są zbyt dobrej jakości, mogą zawierać nadtlenki i kwasy tłuszczowe w ilości powodującej niszczenie suplementowanych w paszy witamin, a także opóźnienie rozwoju układu pokarmowego piskląt indyka. Inne składniki paszy, takie jak niestrawione węglowodany i białka lub mykotoksyny, mogą negatywnie wpływać na zdrowie układu pokarmowego, co również może doprowadzić do występowania agresywnych zachowań.  Nadmierna obróbka cieplna paszy oraz słaba wytrzymałość granulatu także mogą przyczyniać się do niepożądanego zachowania indyków.

Agresja zwierząt może być frustrująca dla hodowcy, ale właściwe żywienie i zdrowe środowisko mogą powstrzymać eskalację tego problemu w stadach.  Podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w paszy zawsze warto skonsultować się ze specjalistą w zakresie żywienia.  

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat agresji w stadach indyków i zapobiegania temu problemowi? Sprawdź tutaj zasoby Hybrid poświęcone wpływowi wartości odżywczych paszy na zachowania indyków.

Artykuły powiązane

, by
Doskonałość produktu: Czy zwracasz uwagę na wszystkie cechy?

Oceniając sukces produktu, łatwo jest skoncentrować się na jednej z cech, pomijając wpływ pozostałych. Niemniej jednak przewaga w jednym obszarze niekoniecznie skutkuje większą ogólną wartością dla f…

Podsumowanie konferencji Turkey Science and Production 2020

To flagowe europejskie wydarzenie, które odbyło się w Chester w Wielkiej Brytanii, było świetną okazją do dyskusji na temat potrzeb klientów i branży indyczej ogółem. Oprócz doskonałej możliwości pos…

, by
Ogniska ptasiej grypy przypominają o znaczeniu bioasekuracji.

Od końca roku 2019 pojawiają się doniesienia o występowaniu ptasiej grypy w kilku krajach europejskich, w tym na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii. Wirus wykryty w tych ogniskach jest wysoce zjadliwą fo…