air flow

Opublikowano na 12 grudnia 2017

Wentylacja w czasie chłodów – sterowanie przepływem powietrza

Na przygotowania do chłodniejszych warunków pogodowych składa się kilka kroków, dzięki którym indyki znajdujące się pod Twoją opieką będą miały zapewnione komfortowe warunki przez cały sezon zimowy.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wilgotnością, przepływem powietrza i temperaturą indyki pod Twoją opieką mogą zdrowo rosnąć i rozwijać się nawet gdy na zewnątrz indycznika panują skrajne temperatury. Pierwszym krokiem w przygotowaniu indycznika jest upewnienie się, że obiekt jest szczelny, a wszystkie nieplanowane otwory zostały zabezpieczone. Kolejnym krokiem jest kontrola przepływu powietrza wewnątrz indycznika.

Niewłaściwy kierunek przepływu powietrza może prowadzić do zawilgocenia ściółki, wyziębienia ptaków oraz wzrostu obciążenia urządzeń grzewczych. Celem odpowiedniego pokierowania przepływem powietrza w indyczniku jest:

  • ujednolicenie temperatur w całym indyczniku przy niskich temperaturach zewnętrznych
  • mieszanie ciepłego powietrza w indyczniku z napływającym chłodnym powietrzem, aby obniżyć poziom wilgotności
  • ograniczenie zużycia paliwa opałowego i poprawa jakości ściółki

Z zasady 4 Pascale podciśnienia wtłoczą powietrze na odległość 1 metrów. Najlepiej, aby napływające powietrze było rozprowadzone przynajmniej w połowie indycznika. Dobry przepływ powietrza można osiągnąć dzięki kontroli otworu wlotu powietrza oraz użyciu wentylatorów.

Należy pamiętać, że woda i powietrze zachowują się bardzo podobnie. Na przykład, jeżeli spojrzysz na strumień wody wylewający się z gumowego węża, większy otwór spowoduje skierowanie strumienia wody w dół. Dzięki zmniejszeniu otworu strumień wody będzie miał dalszy zasięg. Te same zasady odnoszą się do sterowania przepływem powietrza w indyczniku. Można osiągnąć dobrą dystrybucję powietrza poprzez zastosowanie większego ciśnienia w otworze wlotu powietrza.

water analogy 1
water analogy 2

Jak kierować przepływem powietrza

air direction 1

Na powyższym zdjęciu zademonstrowano użycie generatora dymu, który pozwala łatwo określić kierunek przepływu powietrza. Napływające chłodne powietrze przemieszcza się z wlotów bezpośrednio na ptaki. To zwiększa ryzyko wychłodzenia zwierząt i może doprowadzić do zawilgocenia ściółki.

air direction 2

Na drugim zdjęciu wyraźnie widać, że po odpowiednim ustawieniu wlotów i pomiarze szczelności obiektu czytnikiem ciśnienia statycznego powietrze przepływa równo przez cały indycznik. Temperatura wzrosła, a zapotrzebowanie na pracę urządzeń grzewczych spadło o 35-45%. 

Ponadto wykorzystanie wentylatorów może zmniejszyć lub wyeliminować stratyfikację powietrza i pomóc w utrzymaniu komfortu ptaków. Wentylatory obiegowe umiejscowione naprzeciwko wlotów powietrza mogą pomóc w mieszaniu jego ciepłych warstw znajdujących się blisko sufitu z chłodniejszymi, usytuowanymi blisko podłogi. To pozwoli zminimalizować oddziaływanie przeciągów na indyki, zmniejszyć wilgotność ściółki oraz obniżyć zużycie paliwa grzewczego.

air throw
Dobry przykład wyrzutu powietrza

Ryzyko niewłaściwego pokierowania strumieniem powietrza w źle zabezpieczonym indyczniku polega na tym, że urządzenia grzewcze zostaną zmuszone do cięższej pracy, co doprowadzi do wzrostu stężenia dwutlenku węgla. W kolejnym odcinku serii przygotowującej na nadejście niższych temperatur zajmiemy się kontrolą i wykrywaniem gazów takich jak amoniak, tlenek węgla i dwutlenek węgla.

Artykuły powiązane

, by
Podróż do zrównoważonej hodowli

Przez lata obserwowaliśmy powolną ewolucję tego kto napędza popyt na pożądane cechy w hodowli indyków. Historia nauczyła nas, że najcenniejsza cecha to ruchomy cel, ale czego możemy poszukiwać w przy…

, by
Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys opowiada o wprowadzeniu na rynek europejski indyków linii ConverterNOVO

Wprowadzenie nowego produktu na rynek genetyki indyka jest ambitnym i wymagającym wyzwaniem. Potrzeba wielu lat dyskusji, testowania i analizowania, zanim zaproponuje się klientom optymalny produkt, …

Ogłoszenie o umorzeniu dokumentów akcji

Zarząd „Grelavi” S.A. z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000088726, informuje o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów akcji