Turkeys testing

Opublikowano na 11 stycznia 2018

Wentylacja w czasie chłodów – monitorowanie poziomu gazów

Podczas niesprzyjającej aury dobre zaizolowanie indycznika, by nie było w nim przeciągów, oraz odpowiednie ustawienie przepływu powietrza to pierwsze kroki służące zapewnieniu komfortu ptaków. Oprócz tego bardzo istotny jest pomiar i kontrola poziomu gazów w środowisku życia ptaków. Poniżej opisujemy kilka przykładowych sytuacji, z którymi można zetknąć się w indyczniku, oraz różne zagrożenia związane z niepożądanym poziomem gazów.

Sytuacja 1

Idąc przez indycznik zauważasz, że pisklęta poruszają się wolno i zbijają się w grupy. Po zmierzeniu jakości powietrza miernikiem dwutlenku węgla widzisz, że poziom gazu przekracza 2500 ppm.

poults huddled

Zagrożenie

Brak aktywności piskląt może oznaczać wysoki poziom stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Dwutlenek węgla powstaje podczas zwyczajnego spalania paliwa w piecach stanowiących infrastrukturę indycznika, a także poprzez oddychanie ptaków. Powietrzne kieszenie, w których koncentruje się dwutlenek węgla, mogą powstawać z powodu braku wentylacji lub niewystarczającego mieszania się powietrza. Poziom dwutlenku węgla to ważny wskaźnik ogólnej jakości powietrza. Badania naukowców z Uniwersytetu Stanu Georgia dowodzą, że w pierwszych dniach życia ptaki oraz urządzenia grzewcze produkują pokaźną ilość CO2. 

Jednak po upływie 7 dni należy skupić się na kontroli wilgotności, ponieważ tempo jej wzrostu znacznie się zwiększa. Utrzymanie wilgotności poniżej 60% powinno zapewnić odpowiedni poziom CO2, który jest istotny dla zdrowia indyków w każdym wieku. Ponadto dzięki utrzymaniu suchej ściółki oraz niskiego poziomu amoniaku pisklęta są mniej narażone na działanie niekorzystnych warunków, zwłaszcza jeśli indycznik został szczelniej zaizolowany ze względu na niskie temperatury. Znaczeniem temperatury i wilgotności zajmiemy się w następnym odcinku naszej serii dotyczącej wentylacji w czasie chłodów.

Sytuacja 2

 Po kilku dniach działania urządzeń grzewczych zauważasz wysoki poziom tlenku węgla. 

monitoring co

Zagrożenie

Zagrożenie związane z wysokim poziomem CO polega na tym, że tlenek węgla łączy się z hemoglobiną i pozbawia tkanki tlenu, co bezpośrednio wywołuje zatrucie u piskląt i ludzi pracujących w indyczniku. Aby zapobiegać takim sytuacjom, ważne jest, aby urządzenia grzewcze były dobrze utrzymane. Nawet jeśli indycznik jesz odpowiednio wentylowany, piec wydzielający dużą ilość tlenku węgla wywoła problemy zdrowotne u ptaków i pracowników fermy. Ważne jest, aby utrzymać poziom CO poniżej 20 ppm.

Sytuacja 3

Idąc przez indycznik, wyczuwasz delikatny zapach amoniaku. Po dokonaniu pomiaru powietrza okazuje się, że poziom amoniaku przekracza 25 ppm.

Zagrożenie

Wysoki poziom amoniaku może być niezwykle szkodliwy dla zdrowia ptaków. Po dłuższym narażeniu na jego działanie praca systemu odpornościowego zostaje zakłócona, a ptaki stają się bardziej wrażliwe na liczne zagrożenia zdrowotne. Ponadto amoniak niszczy rzęski w tchawicy, przez co więcej kurzu trafia do pęcherzyków płucnych. Ważne jest, aby regularnie monitorować amoniak, ponieważ łatwo można przyzwyczaić się do jego obecności i nie zauważyć, że jego poziom się podnosi.

cilia effect
Wpływ amoniaku na rzęski w tchawicy

Zalecane urządzenia i poziom gazów

  • Czytnik dwutlenku węgla – poziom docelowy poniżej 2500 ppm
  • Czytnik tlenku węgla – poziom docelowy poniżej 20 ppm
  • Czytnik amoniaku – poziom docelowy poniżej 25 ppm

Odpowiednia wentylacja indycznika podczas chłodów pomoże w kontrolowaniu gazów środowiskowych. Jednak regularna inspekcja za pomocą wymienionych urządzeń, jak również obserwacja zachowania stada, dostarczą jasnych wskazówek co do tego, czy konieczna jest dodatkowa zmiana ustawień wentylacji lub prace serwisowe w urządzeniach grzewczych.

Artykuły powiązane

, by
Doskonałość produktu: Czy zwracasz uwagę na wszystkie cechy?

Oceniając sukces produktu, łatwo jest skoncentrować się na jednej z cech, pomijając wpływ pozostałych. Niemniej jednak przewaga w jednym obszarze niekoniecznie skutkuje większą ogólną wartością dla f…

Podsumowanie konferencji Turkey Science and Production 2020

To flagowe europejskie wydarzenie, które odbyło się w Chester w Wielkiej Brytanii, było świetną okazją do dyskusji na temat potrzeb klientów i branży indyczej ogółem. Oprócz doskonałej możliwości pos…

, by
Ogniska ptasiej grypy przypominają o znaczeniu bioasekuracji.

Od końca roku 2019 pojawiają się doniesienia o występowaniu ptasiej grypy w kilku krajach europejskich, w tym na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii. Wirus wykryty w tych ogniskach jest wysoce zjadliwą fo…