TAK JAK WSZYSTKO INNE NA FERMIE, SANITYZACJA WODY TO CIĘŻKA PRACA!

Opublikowano na 15 listopada 2017

TAK JAK WSZYSTKO INNE NA FERMIE, SANITYZACJA WODY TO CIĘŻKA PRACA!

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Wam niezwykle ciekawy i pełny cennych informacji artykuł autorstwa naszego gościa, Rossa Thoresona. Ross jest prezesem firmy Best Veterinary Solutions – producenta i dystrybutora działającego w branży produktów zdrowotnych dla zwierząt – która świadczy usługi we wszystkich aspektach produkcji drobiarskiej. Best Veterinary Solutions ma siedzibę w Ellsworth w stanie Iowa w USA. 

Ross współpracuje blisko z branżą drobiarską i pomaga hodowcom wdrażać wiele różnych programów bioasekuracyjnych w celu zwiększenia efektywności fermy. 

Jeśli chodzi o produkty i systemy urządzeń służące sanityzacji wody, wydaje się, że każdy poszukuje najłatwiejszych rozwiązań przynoszących dobre efekty i niewymagających regularnego sprawdzania. Kiedy mówimy o instalacjach wodociągowych na fermie, często spotykamy się z podejściem „podłącz i używaj” czy „ustaw raz i nie zawracaj sobie głowy”. Każdy poszukuje „cudownego środka”, który rozwiązałby wszystkie problemy związane z doprowadzaniem wody na fermie. Sam osobiście spędziłem wiele czasu na fermach i przyglądałem się różnym systemom i produktom chemicznym stosowanym do sanityzacji i dezynfekcji wody pitnej dla zwierząt. Czy uważacie, że udało mi się znaleźć jakiś system czy produkt, który choć w przybliżeniu byłby takim uniwersalnym i prostym panaceum? NIE! Niestety, niezależnie od tego, jaki produkt czy rozwiązanie chemiczne stosujecie, by sanityzować i odkażać wodę pitną, zawsze będzie to kosztowało dużo pracy i wysiłku związanego z konserwacją i testowaniem instalacji. Chodzi o to, by mieć pewność, że program odpowiednio funkcjonuje i realizuje założone cele. Nieważne, co robicie, by uzdatniać wodę doprowadzaną ze studni – uważam w 100% za konieczne, aby używać środka odkażającego z możliwym do przetestowania, odpowiednio wysokim poziomem rezydualnym. Chodzi o możliwość dokonywania pomiarów i utrzymywania odpowiedniego poziomu środka W obiekcie i na końcu linii pojenia. W ciągu ostatniej dekady zamknięte systemy instalacji wodociągowych dały hodowcom mnóstwo korzyści. Stanowią one jednocześnie idealne środowisko namnażania wszelkiego rodzaju bakterii. Zapewniają wilgoć, ciepło i zastój. Nawet jeżeli jakość wody doprowadzanej do budynku jest idealna, to już taka nie będzie po dotarciu na koniec linii pojenia. Może to być spowodowane czynnikami takimi jak temperatura czy dodawanie produktów ochronnych dla potrzeb hodowli, rozpuszczalnych antybiotyków czy szczepionek. W znacznym stopniu sami przyczyniamy się do tworzenia przyjaznych warunków rozwojowych dla bakterii w zamkniętych systemach wodociągowych. Z tego właśnie powodu, niezależnie od tego, jak uzdatniasz i filtrujesz wodę przed doprowadzeniem do budynku, musisz używać odpowiedniej ilości środków odkażających, by zadbać o jakość wody wewnątrz obiektu. Tylko w taki sposób możesz upewnić się, że dajesz swoim zwierzętom wodę najlepszej jakości. Każde zwierzę wypije tyle wody, ile to konieczne, aby przetrwać. My chcemy tworzyć dla naszych zwierząt środowisko, w którym będą mogły w pełni rozwijać się, a nie tylko przetrwać. Jestem teraz bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że doskonały (a nie tylko dobry) system sanityzacji wody to jedna z najlepszych rzeczy, które możemy zapewnić na fermie, by tworzyć dla zwierząt takie właśnie środowisko.   

Presja, która nieustannie ciąży na systemach doprowadzania wody, stała się tak znacząca, że nie wszystkie środki odkażające czy dezynfekujące są w stanie podołać temu zadaniu. Słyszałem tę historię wielokrotnie. Hodowca ciężko pracuje, by utrzymać odpowiedni poziom pH oraz poziom nachlorowania rzędu około 750–800 ORP na końcu linii pojenia, ale wciąż pojawiają się problemy z oddychaniem (Bordetella) lub inne problemy zdrowotne. Przekonywaliśmy się wielokrotnie, że chlor po prostu nie jest w stanie wytrzymać ciśnienia nieustannie oddziałującego na Twój system wodociągowy i utrzymywać biofilm bakteryjny pod kontrolą. Naprawdę nie ma znaczenia, jakie produkty z chlorem są stosowane. Nawet nowsza generacja tych produktów ma ograniczenia, które nie pozwalają na osiągnięcie właściwych rezultatów na Twojej fermie. Nadtlenek wodoru czy kwas nadoctowy także mają swoje ograniczenia. Konieczność wyłączenia systemu i stosowanie innych produktów prowadzi do niespójności w programie sanityzacji, a te produkty nie są w stanie usunąć istniejącego biofilmu do poziomu umożliwiającego podanie wody zwierzętom. 

Zalecane produkty i zarządzanie

Produkty z kwasem nadoctowym (Cid 2000) świetnie działają, jeśli chodzi o czyszczenie linii pojenia w okresie pomiędzy kolejnymi stadami, jednak w tym celu stosuje się o wiele wyższe dawki tego środka. W ciągu ostatnich kilku lat pracowaliśmy z rozwiązaniami chemicznymi z użyciem ditlenku chloru (Pro Oxine). Stosowana w odpowiedni sposób, substancja ta dawała doskonałe rezultaty w porównaniu z innymi produktami. Ditlenek chloru niesie ze sobą wiele korzyści w porównaniu z innymi produktami chemicznymi, które pokrótce omówiłem powyżej. Systemy AANE, ELF lub TITAN pozwalają nam wykorzystywać tę substancję we właściwy sposób i umożliwiają hodowcom wygodniejsze i łatwiejsze jej stosowanie. Pomimo to, jak każdy system, muszą one być regularnie sprawdzane i monitorowane. W przypadku każdego systemu sanityzacji wody istotne jest moim zdaniem to, by sprawdzać poziomy rezydualne, które chce się osiągać, CO NAJMNIEJ raz w tygodniu w każdym budynku, w którym przebywają zwierzęta. Ci, którzy chcą mieć najlepsze wyniki, sprawdzają te poziomy co drugi dzień! Monitorowanie efektów jest BARDZO ważne dla zapewnienia właściwej pracy systemu od początku do końca. By mieć pewność, że w wodzie pitnej znajduje się pożądana ilość środka odkażającego, zawsze zalecamy, aby sprawdzać jego poziom na końcu linii pojenia lub w najdalszym punkcie od miejsca, z którego produkt jest uwalniany w systemie. Dzięki temu możesz upewnić się, że odpowiednia ilość substancji sanityzacyjnej utrzymuje się w całym systemie instalacji wodociągowej. Dowiesz się również, jaki jest poziom „czystości” Twojego systemu. Jeżeli stężenie produktu jest wysokie w miejscu jego uwalniania, a w najdalszym punkcie od tego miejsca poziom jest niewielki lub nie ma substancji w ogóle, Twój system wodny jest najprawdopodobniej brudny. To jedna z najlepszych cech ditlenku chloru (Pro Oxine). Przy zastosowaniu niskich poziomów produktu – dopuszczalnych do spożycia dla zwierząt – z czasem system wodny zostanie oczyszczony, a istniejący biofilm, który może być przyczyną problemów na Twojej fermie, zostanie usunięty. Nie znaleźliśmy żadnej innej substancji chemicznej, która byłaby w stanie to zrobić. 

Ditlenek chloru pozwala kontrolować biofilm

Spójny, rygorystyczny program stosowania ditlenku chloru przyniesie wspaniałe rezultaty, JEŻELI utrzymywał się będzie odpowiedni poziom substancji w wodzie, a systemy będą pracowały sprawnie. Przy korzystaniu z tej technologii zalecamy, aby CAŁKOWITY poziom rezydualny ditlenku chloru wynosił 5 ppm, a poziom rezydualny NIEZWIĄZANEGO ditlenku chloru – 2 ppm. Tak więc, w systemie będziemy mieć 3 ppm resztkowego chloranu sodu oraz 2 ppm ditlenku chloru. Na fermach z problemami czy fermach NAU/organicznych hodowcy windują poziom NIEZWIĄZANEJ substancji powyżej 2 ppm, dochodząc do poziomu 3–3,5 ppm NIEZWIĄZANEGO ditlenku chloru. Niemniej należy zadbać, aby CAŁKOWITY poziom rezydualny produktu wynosił 5 ppm, bo takie dozwolone użycie wykazano na etykiecie.  Jest to produkt zarejestrowany w EPA, dlatego przestrzeganie zaleceń na etykiecie jest istotne. To też jedna z pozytywnych cech systemów AANE lub TITAN. Pozwalają one stosować wskazania producenta mówiące o 5 ppm CAŁKOWITEGO poziomu rezydualnego produktu i uzyskać poziom NIEZWIĄZANEJ substancji, który będzie skuteczny i przyniesie dobre rezultaty na Twojej fermie. Kiedy korzystamy z ditlenku chloru, najważniejsze jest zarządzanie procesem aktywacji, a te systemy pozwalają robić to prawidłowo. W przypadku innych produktów lub systemów, by osiągnąć taki poziom NIEZWIĄZANEJ substancji, najprawdopodobniej trzeba będzie zastosować więcej niż dozwolone na etykiecie 5 ppm CAŁKOWITEGO poziomu rezydualnego produktu oraz o wiele więcej kwasu, by aktywować produkt. Należy również pamiętać o tym, że istotna jest zarówno CAŁKOWITA, jak i NIEZWIĄZANA ilość substancji. CAŁKOWITY poziom rezydualny (chloran sodu) będzie odgrywał kluczową rolę w „wyczyszczeniu” systemu i usunięciu biofilmu. Pozwala również na bardziej spójną obecność NIEZWIĄZANEJ ilości substancji w instalacji wodnej od miejsca, w którym jest ona uwalniana, do końca linii pojenia. Poziom NIEZWIĄZANEJ substancji jest ważny, bo to właśnie ona „odkaża” system wodny. Obydwa te wskaźniki odgrywają kluczową rolę i synergicznie współdziałają w celu osiągnięcia najlepszych możliwych efektów.  Sprawdzając system wodociągowy przy użyciu tego produktu chemicznego wystarczy skontrolować CAŁKOWITY poziom substancji za pomocą pasków testowych dostarczonych przez jego dostawcę. Większość pasków testowych ma kolorowe pole testu, które pokaże wyniki po zanurzeniu paska w próbce wody. Do sprawdzenia poziomu NIEZWIĄZANEJ substancji zalecamy użyć spektrofotometru. Polecamy skorzystanie z bardzo dobrego zestawu Palintest Kit. Pozwala on na skuteczne testowanie i precyzyjne odczyty, które dadzą Ci wiedzę o poziomie rezydualnym NIEZWIĄZANEJ substancji dezynfekującej. Palintest Kit wykazał się już wielką przydatnością. Muszę podkreślić, jak niezwykle istotne jest, aby systematycznie utrzymywać zalecane poziomy substancji odkażających, które omówiłem powyżej. Jeżeli nie będziecie tego przestrzegać, Wasz system stanie się podobny do innych – w najlepszym przypadku będzie przeciętny. Przestrzegając tych zaleceń i utrzymując odpowiedni poziom substancji, możemy osiągnąć doskonałe rezultaty. 

Podsumowanie

Niezależnie od rodzaju stosowanego produktu do sanityzacji wody, testowanie i weryfikacja działań to absolutna konieczność. WSZYSTKIE programy sanityzacji będą wiązać się ze sporym nakładem pracy oraz koniecznością regularnej kontroli i serwisowania pomp i sprzętu. Z tego powodu tak ważne jest, by jak najczęściej sprawdzać poziom substancji dezynfekującej w końcowym odcinku systemu instalacji wodociągowej. Tak jak wskazywałem powyżej, należy to robić nie rzadziej niż raz w tygodniu w każdym budynku czy obiekcie, ale faktycznie powinno się dokonywać kontroli jeszcze częściej. Nawet 24 godziny bez odpowiedniej sanityzacji mogą oznaczać problemy dla zwierząt. Tutaj można wskazać kolejną korzyść związaną ze stosowaniem ditlenku chloru i systemu AANE. Jedynym momentem, kiedy trzeba wyłączyć ten system, jest podawanie przez linie pojenia szczepionek lub probiotyków. Nie powinno być konieczne wyłączanie systemu w przypadku podawania innych produktów, dzięki czemu Twój program będzie bardziej spójny. W związku z istnieniem tylu różnych uwarunkowań i czynników niezwykle ważne jest kontrolowanie, czy system działa prawidłowo. Jeżeli tak nie jest, im szybciej problem zostanie rozwiązany, tym lepsza będzie reakcja zwierząt.  Zamknięte systemy wodne to świetne rozwiązanie zarówno dla hodowcy, jak i dla bakterii. Jeżeli na fermie nie będzie działał spójny program sanityzacji, nie osiągniesz zamierzonych efektów. Odpowiednio stosowany ditlenek chloru jest doskonałym środkiem w znaczący sposób zapobiegającym chorobom wywoływanym przez picie wody złej jakości. Stosowanie substancji chemicznych we właściwy sposób ma kluczowe znaczenie. Jak mówi pewne przysłowie, ile włożymy, tyle później wyjmiemy. To będzie ciężka praca, ale mogę zagwarantować, że się to opłaci. 

Artykuły powiązane

Wyzwania związane z paszą dla indyków

Spożycie i wykorzystanie paszy zawsze stanowiły kluczowy element w produkcji indyków. Z uwagi na znaczne wzrosty cen paszy w wyniku pandemii COVID-19 oraz innych czynników geopolitycznych, producenci…

Zapobieganie pęcherzom i ogniskowym owrzodzeniom piersiowym

Występowanie pęcherzy i ogniskowych owrzodzeń (tzw. butonów) piersiowych w produkcji indyków jest szkodliwe dla dobrostanu zwierząt i równowagi ekonomicznej. W procesie przetwórczym pęcherze i ognisk…

, by
Paine Schwartz ze strategiczną inwestycją w Hendrix Genetics

Paine Schwartz Partners – globalny lider w inwestycjach w zrównoważony łańcuch żywnościowy – ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia w odniesieniu do nowej inwestycji strategicznej w ramac…