Audyt dobrostanu zwierząt: kluczem jest spójność i powtarzalność

Opublikowano na 8 marca 2018

Audyt dobrostanu zwierząt: kluczem jest spójność i powtarzalność

Pierwsi audytorzy ds. dobrostanu zwierząt certyfikowani przez PAACO we Francji i Polsce są z Hendrix Genetics.

Dobrostan zwierząt to kluczowy priorytet Programu zrównoważonego rozwoju Hendrix Genetics. Poświęciliśmy wiele lat na rozwój Programu na rzecz dobrostanu zwierząt, który mógłby być stosowany w przypadku wszystkich gatunków hodowanych przez Hendrix Genetics. Kluczem do nieustającego sukcesu tego programu jest znalezienie sposobów nieustannej poprawy wyników oraz identyfikacja miejsc i sytuacji wymagających wprowadzenia ulepszeń. Coroczne audyty to dobry sposób monitorowania wyników. Nasz oddział produkcji indyków dołożył wielu starań, aby zapewnić wśród personelu obecność certyfikowanych audytorów, którzy mogliby przeprowadzać te audyty.

Na całym świecie istnieje wiele programów certyfikacyjnych. Wśród naszych pracowników są audytorzy certyfikowani przez

  • Program certyfikacji w zakresie dobrostanu drobiu Uniwersytetu Bristol
  • Kanadyjski program certyfikacji w zakresie transportu zwierząt hodowlanych
  • Organizację certyfikującą zawodowych audytorów ds. zwierząt (PAACO).

Największa liczba audytorów w naszym zespole otrzymała certyfikat PAACO. W tej grupie 15 osób ma certyfikat na Amerykę Północną i Europę. Zadaniem PAACO jest „promowanie humanitarnego traktowania zwierząt poprzez edukację i certyfikowanie audytorów ds. zwierząt, jak również przegląd i/lub certyfikowanie instrumentów, ocen i programów stosowanych do audytu zwierząt”. Od założenia PAACO Hendrix Genetics i Hybrid Turkeys są aktywnie zaangażowane w program. Dostarczamy instruktorów na różne szkolenia, pomagamy również kandydatom PAACO – takim jak klienci, sojusznicy z branży i przedstawiciele władz – otrzymać certyfikat poprzez prowadzenie równoległych audytów i przekazywanie wskazówek podczas całego procesu. 

Bardzo ważne w naszej działalności jest to, że pierwszymi i jedynymi audytorami z Certyfikatem PAACO w zakresie dobrostanu drobiu we Francji i Polsce są pracownicy Hendrix Genetics!

To, że mamy u siebie wyszkolonych audytorów przeprowadzających regularne audyty, pozwala nam nieustannie poprawiać dobrostan zwierząt znajdujących się pod naszą opieką i prowadzi do wypracowywania najlepszych praktyk w branży. Szkolenia i certyfikaty wymienione w tym artykule dotyczą drobiu, ale możemy korzystać ze specjalistycznej wiedzy tych audytorów oraz programów, z których zostali przeszkoleni, w przypadku wszystkich gatunków zwierząt hodowanych w Hendrix Genetics, a także by pomóc klientom w zapewnianiu najlepszej możliwej opieki ich zwierzętom. 

Sylvain Briere

Jestem przekonany, że dobrostan zwierząt jest kluczowym czynnikiem naszego sukcesu w przyszłości. Nie będzie to nigdy ograniczenie, a raczej przewaga konkurencyjna. Jesteśmy i zawsze będziemy dumni z korzyści związanych z dobrymi praktykami w hodowli naszych zwierząt

Sylvain Briere
Sylvain Briere
R&D Protocol Manager / Welfare Officer

Artykuły powiązane

Wyzwania związane z paszą dla indyków

Spożycie i wykorzystanie paszy zawsze stanowiły kluczowy element w produkcji indyków. Z uwagi na znaczne wzrosty cen paszy w wyniku pandemii COVID-19 oraz innych czynników geopolitycznych, producenci…

Zapobieganie pęcherzom i ogniskowym owrzodzeniom piersiowym

Występowanie pęcherzy i ogniskowych owrzodzeń (tzw. butonów) piersiowych w produkcji indyków jest szkodliwe dla dobrostanu zwierząt i równowagi ekonomicznej. W procesie przetwórczym pęcherze i ognisk…

, by
Paine Schwartz ze strategiczną inwestycją w Hendrix Genetics

Paine Schwartz Partners – globalny lider w inwestycjach w zrównoważony łańcuch żywnościowy – ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia w odniesieniu do nowej inwestycji strategicznej w ramac…