ovarian transplantation surgery2.jpg

Data publikacji 28 maja 2019

Chroniąc geny dziś, przygotowujemy się na jutro

Możliwe jest pobieranie, przechowywanie i transplantacja komórek ludzkich, takich jak komórki zarodkowe. Coraz częściej takie procedury kończą się sukcesem. Technologia ta ma wiele różnych zastosowań, między innymi jest używana w reprodukcji. Obecnie trwają badania nad transplantacją jajników u indyków. Dlaczego? Mamy nadzieję, że technologia ta umożliwi naszej branży zachowanie genów na przyszłość.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy między Hybrid Turkeys (dr Ben Wood), Uniwersytetem w Guelph (dr Grégoy Bédécarrats) i Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA ARS) (dr Julie Long), mającej na celu zbadanie transplantacji jajników jako potencjalnego, innowacyjnego rozwiązania, umożliwiającego długoterminowe zachowanie linii genetycznych indyków.

Perspektywy ochrony genotypu ptaków

W przypadku ssaków przechowywanie i przenoszenie komórek jajowych, spermy i zarodków jest powszechnie stosowane od dziesięcioleci. Nie ma jednak łatwych sposobów krioprezerwacji materiału genetycznego drobiu. Obecnie istnieją trzy metody utrzymywania linii genetycznych: hodowla żywych stad, która jest kosztowna lub pobieranie i przechowywanie komórek prapłciowych, a następnie ich transplantacja do zarodków, co jest kosztowne i czasochłonne. Inna możliwość to krzyżowanie wsteczne plemników przy zastosowaniu zakonserwowanych metodą krioprezerwacji plemników do zapładniania żywych kur-biorczyń, ale ta metoda ma również sporo wad. Płodność przechowywanych plemników ptasich zazwyczaj jest dość niska, ale ważniejszy jest czas dotarcia w procesie krzyżowania wstecznego do początkowej czystej populacji lub zbliżenia się do niej. W przypadku stosowania plemników do krzyżowania wstecznego, pierwotny żeński chromosom płciowy i macierzyste DNA mitochondrialne nigdy nie zostają odzyskane, ale zostają zastąpione przez żywą populację kur-biorczyń.

Cel badania

W ramach prowadzonych przez nas obecnie badań analizujemy możliwość transplantacji jajników ptasich w celu zachowania genów. Przeprowadzono wstępne badania na przepiórkach i kurczętach, ale metoda ta nigdy nie została szczegółowo zbadana u indyków.

Jeżeli transplantacja tkanki jajnika powiedzie się, metoda ta może zapewnić dodatkową ochronę naszych linii hodowlanych. Może ona również być sposobem ochrony genów specjalnie wyselekcjonowanych i utrzymywanych w celach badawczych. Te specjalnie wyselekcjonowane linie nie są obecnie stosowane u ptaków komercyjnych, ale w przyszłości mogą okazać się przydatne.

george hall.jpg

George Hall, doktorant na Uniwersytecie w Guelph, kierownik projektu

Metoda wieloetapowa

Pierwszy etap polega na wykorzystaniu siedmiodniowego pisklęcia-dawczyni i jednodniowego pisklęcia-biorczyni do ustalenia, czy jajnik dawczyni można z pozytywnym skutkiem przeszczepić biorczyni. Następny etap to weryfikacja, czy przeszczepiony jajnik przyjął się w organizmie biorczyni i czy jej układ odpornościowy usiłuje przeszczepiony jajnik odrzucić. Gdy projekt osiągnie zaawansowany etap, zespół wykorzysta próbki jajników z linii białych indyków i przeszczepi je linii brązowej w celu ustalenia, czy potomstwo jest produktem jajnika dawczyni. Pozytywny wynik będzie oznaczać, że potomstwo indyka może pochodzić z zupełnie innej linii genetycznej niż biorczyni. To systemowe podejście może również dostarczyć wielu informacji o rozwoju jajników i reakcji odpornościowej u indyków.

Ben Wood

Inwestycja w te projekty badawcze jest ważna dla trwałości postępu genetycznego w przyszłości. Jako liderzy w dziedzinie hodowli i genetyki będziemy w dalszym ciągu współpracować z naukowcami i władzami, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania, które w przyszłości mogą okazać się bardzo wartościowe dla naszej branży.

Ben Wood
dr Ben Wood
Genetyk

Artykuły pokrewne

, by
Genetyczne rozwiązania dla potrzeb lokalnych: Hybrid Turkeys tworzy nowy kompleks hodowli zarodowej w Europie

Czy wiesz, że ten sam materiał genetyczny utrzymywany w dwóch różnych środowiskach może zapewniać różne wyniki produkcyjne? Jest to tzw. efekt interakcji genotyp-środowisko (GxE). Program hodowlan...

, by
Trzy, często stosowane programy sanityzacji wody

Czysta, odkażona woda to jeden z najważniejszych, ale, niestety, często pomijanych czynników umożliwiających realizację pełnego potencjału stada. Czysta woda zmniejsza stres zwierząt i pomaga zapo...

, by
Poznaj nasz zespół: Piotr Skalij

W ciągu 11 lat pracy w naszej firmie Piotr pełnił wiele funkcji. Pracował w działach logistyki, transportu, planowania i sprzedaży. Obecnie jest dyrektorem operacyjnym na Polskę. Na każde z tych...