Doskonałość produktu: Czy zwracasz uwagę na wszystkie cechy?

Opublikowano na 4 maja 2020

Doskonałość produktu: Czy zwracasz uwagę na wszystkie cechy?

Oceniając sukces produktu, łatwo jest skoncentrować się na jednej z cech, pomijając wpływ pozostałych. Niemniej jednak przewaga w jednym obszarze niekoniecznie skutkuje większą ogólną wartością dla firmy.

Łańcuch wartości białka zwierzęcego jest złożony i istnieje kilka ważnych cech, które należy brać pod uwagę, określając ogólną rentowność.

Przykładowo, różnica 1% pomiędzy produktami w pomiarze takiej cechy jak wydajność mięsa z piersi może stracić na znaczeniu, jeżeli weźmiemy pod uwagę całkowitą wagę tuszy, ponieważ cięższy ptak może naturalnie produkować więcej mięsa z piersi, zwiększając łączny zysk z tuszy. Wzrost masy ciała może wydawać się atrakcyjny, jednak czy kiedykolwiek zastanawiamy się nad jego wpływem na produkcję jaj lub żywotność?

Najbardziej ceniona cecha jest celem ruchomym

Ważne, aby pamiętać, że cechy najbardziej cenione przez dzisiejszy rynek będą zmieniać się na przestrzeni lat. Jeśli przyjrzeć się temu, kto kieruje decyzjami hodowlanymi, w ostatnich kilku dekadach nastąpiło wyraźne przesunięcie nacisku z wylęgarni na hodowców, a następnie na przetwórców; widzimy też rosnącą presję bezpośrednio ze strony konsumentów.

Obecnie na wielu rynkach przetwórcy kreują popyt na cechy, które powinny posiadać indyki. Na przykład na rynkach północnoamerykańskich kluczową miarą sukcesu są przychody z tusz. Mięso z piersi indyka jest od dawna uznawane za najważniejszy wskaźnik, jednak najnowsze dane pokazują, że ceny mięsa z piersi indyka notują stały spadek, podczas gdy ceny mięsa z uda rosną.

Breast and Thigh Meat Prices PL.png

Według analityka Urnera Barry’ego ceny mięsa z piersi gwałtownie spadły w ostatnich pięciu latach z wysokiej ceny 5,53 $ za funt w 2016 r. do niskiej ceny 2,08 $ za funt w 2019 r. Dla porównania, ceny mięsa z uda notują umiarkowany, ale stały wzrost; w 2018 r. mięso z uda przynosiło skromny zysk, jednak w 2019 r. zysk ten był wyraźniejszy, a niska cena 1,15 $ za funt wzrosła do 1,56 $ pod koniec 2019 r.

Przykład ten pokazuje ryzyko związane z nadmiernym skupianiem się na jednej z wielu cech. Zmiany na rynku postępują szybciej niż zmiany kierunku hodowli, dlatego odpowiedzialni hodowcy koncentrują się na zrównoważonej strategii hodowlanej, przynoszącej konkurencyjne wyniki w obliczu dzisiejszych potrzeb, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb przewidywanych w przyszłości.

Rentowność zależy od wielu czynników

Prawda jest taka, że nie istnieje jeden czynnik, który determinowałby rentowność działań, a rynek składa się z szeregu firm, z których każda ma nieco odmienne cele. Niezależnie od tego, która cecha jest w danym momencie postrzegana jako kluczowy obszar zainteresowania, zawsze będą istniały inne czynniki, które należy brać pod uwagę. Wydajność mięśnia piersiowego może obecnie królować, jednak nie umniejsza to znaczenia takich czynników jak konwersja paszy i żywotność; możliwość korzystania z mniejszej ilości paszy czy poprawa ogólnego stanu zdrowia stada jest tak samo ważna, jak maksymalizacja marż zysku producenta i odpowiedź na oczekiwania dzisiejszych konsumentów.

Nadmierna koncentracja na jednej z cech nie jest problemem wyłącznie w Ameryce Północnej; w Europie za kluczowy wskaźnik uznaje się liczbę jaj składanych przez ptaki. Niemniej jednak w kompleksowej ocenie wydajności produktu należy również uwzględnić wpływ wylęgowości i płodności. Ponadto, jeżeli potomstwo, które się wykluje, będzie bardziej wydajne pod względem takich cech jak konwersja paszy i żywotność, producenci będą osiągać większy zysk, nawet przy mniejszej liczbie jaj. W ten sposób tworzy się popyt na różne zestawy cech na podstawie ich roli w łańcuchu produkcji.

Doskonałość produktu wymaga zrównoważonego podejścia

W tym złożonym świecie, gdzie najważniejsze cechy zmieniają się na przestrzeni lat, zrównoważone podejście wydaje się bardziej sensowne niż uzależnianie selekcji od jednej cechy. Maksymalizując wartość kilku kluczowych czynników, producenci mogą łatwiej przystosować się do potrzeb zmieniającego się rynku.

Ostatecznie doskonałość produktu określana jest przez całość naszych celów biznesowych, które mogą różnić się w zależności od naszej roli w łańcuchu wartości.


Dowiedz się, w jaki sposób nasze produkty zapewniają wartość w Twoim systemie i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju branży indyczej. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić swoje wyniki i omówić wpływ gospodarczy hodowli hybrydowych indyków.

Artykuły powiązane

Wyzwania związane z paszą dla indyków

Spożycie i wykorzystanie paszy zawsze stanowiły kluczowy element w produkcji indyków. Z uwagi na znaczne wzrosty cen paszy w wyniku pandemii COVID-19 oraz innych czynników geopolitycznych, producenci…

Zapobieganie pęcherzom i ogniskowym owrzodzeniom piersiowym

Występowanie pęcherzy i ogniskowych owrzodzeń (tzw. butonów) piersiowych w produkcji indyków jest szkodliwe dla dobrostanu zwierząt i równowagi ekonomicznej. W procesie przetwórczym pęcherze i ognisk…

, by
Paine Schwartz ze strategiczną inwestycją w Hendrix Genetics

Paine Schwartz Partners – globalny lider w inwestycjach w zrównoważony łańcuch żywnościowy – ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia w odniesieniu do nowej inwestycji strategicznej w ramac…