PCR

Data publikacji 10 stycznia 2018

Kontrola zakażeń na poziomie molekularnym

Wykorzystywanie technik kryminalistycznych we wczesnym wykrywaniu chorób 

Odkąd tylko człowiek zaczął udomawiać zwierzęta, choroby zawsze były stałym zagrożeniem dla ich hodowli. Pomimo wielkich postępów w genetyce, medycynie i bioasekuracji groźba ta wciąż jest aktualna dla zwierząt i dla nas, ludzi. 

Tam, gdzie pojawia się zagrożenie takie jak ptasia grypa (AI) czy salmonella, skutki ekonomiczne i emocjonalne mogą być olbrzymie. Najlepszą strategią radzenia sobie z tymi zagrożeniami jest nieustanne zachowywanie czujności. Profilaktyka, wczesne wykrywanie i bioasekuracja to najlepsze sposoby zapewnienia zdrowego i produktywnego środowiska hodowlanego. Oznacza to, że zawsze musimy myśleć perspektywicznie. Z tego powodu zainwestowaliśmy w najnowocześniejszą technologię i korzystamy z rozwiązania o nazwie PCR. 

Troutlodge 001 0052.jpg

Co to dokładnie oznacza?

Na początku, zanim u stada wystąpią jakiekolwiek objawy, możemy porównać wirus ptasiej grypy czy bakterie salmonelli do igły w stogu siana. PCR pozwala nam na testowanie małych próbek, dzięki czemu w krótkim okresie możemy stwierdzić, czy patogeny są obecne, czy też nie. Ta bardzo skuteczna technologia jest już stosowana w śledztwach kryminalnych, a nawet badaniach przesiewowych w kierunku nowotworów. Dzięki wczesnemu wykrywaniu możemy powstrzymać zabójcze patogeny zanim będą w stanie spowodować olbrzymie szkody.

Nasze wysokie standardy pracy zyskały uznanie nie tylko w oczach naszych klientów i branży ogółem, ale także u władz państwowych. Władze Francji wyróżniły nas, certyfikując naszą procedurę badań w kierunku salmonelli wykorzystującą pożywkę mikrobiologiczną. Mamy także rzadki certyfikat obejmujący badania w kierunku ptasiej grypy wykonywane przy pomocy technologii PCR. Jest to bardzo istotne, ponieważ uznanie zyskał nie tylko nasz sprzęt i procedury, ale także nasze uczciwe podejście do sprawozdawczości. PCR to kolejny przykład naszych starań w zakresie poszukiwania rozwiązań dla doskonalszej hodowli dziś i lepszego życia jutro. 

Więcej na temat PCR

PCR to skrót oznaczający reakcję łańcuchową polimerazy. Jest to niezwykle cenny mechanizm powielania łańcuchów DNA, który pozwala z bardzo małej próbki uzyskać liczne kopie możliwe do wykrycia przez urządzenia. Technologia PCR wymaga zastosowania specjalnych starterów, które wskazują, co trzeba powielić. Na przykład, jeżeli będzie to specjalna warstwa podkładowa dla danego wirusa, badana próbka będzie się powielała tylko jeżeli ten wirus jest obecny. Ta niezwykle skuteczna technologia może być wykorzystywana w kryminalistyce, diagnostyce raka czy badaniach przesiewowych na obecność wirusów i bakterii.

Jeśli chodzi o wykrywanie wirusa ptasiej grypy, PCR potrafi wykryć jeden genom wśród ponad 50 000 komórek gospodarza. Ta niezwykle wysoka czułość pozwala na wykrywanie zagrożenia niedługo po infekcji. Korzystamy z technologii PCR także w celu wykrywania mykoplazmy, salmonelli, metapneumowirusów, koronawirusów i adenowirusów.

PCR to niezwykle innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możemy wspierać nasz łańcuch wartości zwierzęcego białka. Obecnie badamy kolejne zastosowania tej technologii. Podobnie jak w przypadku genetyki, możliwości jest nieskończenie wiele.

Troutlodge 001 0067.jpg

Artykuły pokrewne

, by
Genetyczne rozwiązania dla potrzeb lokalnych: Hybrid Turkeys tworzy nowy kompleks hodowli zarodowej w Europie

Czy wiesz, że ten sam materiał genetyczny utrzymywany w dwóch różnych środowiskach może zapewniać różne wyniki produkcyjne? Jest to tzw. efekt interakcji genotyp-środowisko (GxE). Program hodowlan...

, by
Trzy, często stosowane programy sanityzacji wody

Czysta, odkażona woda to jeden z najważniejszych, ale, niestety, często pomijanych czynników umożliwiających realizację pełnego potencjału stada. Czysta woda zmniejsza stres zwierząt i pomaga zapo...

, by
Chroniąc geny dziś, przygotowujemy się na jutro

Możliwe jest pobieranie, przechowywanie i transplantacja komórek ludzkich, takich jak komórki zarodkowe. Coraz częściej takie procedury kończą się sukcesem. Technologia ta ma wiele różnych zastoso...