Opublikowano na 20 stycznia 2021

Ogłoszenie o umorzeniu dokumentów akcji

Zarząd „Grelavi” S.A. z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000088726, informuje o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów akcji

Zarząd „Grelavi” S.A. z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000088726, informuje o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów akcji: 3159 akcji serii A o numerach od 00001 do 03159 o wartości nominalnej 100 zł, 1841 akcji serii B o numerach od 0001 do 1841 o wartości nominalnej 100 zł, 34000 akcji serii C o numerach od 00001 do 34000 o wartości nominalnej 100 zł i wzywa do zgłoszenia Zarządowi Spółki w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dokonania ogłoszenia, listem poleconym na adres spółki wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym, udokumentowanego sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

Artykuły powiązane

Zapytaj eksperta: Owen Willems

W tej edycji naszej serii "Zapytaj eksperta" przedstawiamy rozmowę z Owenem Willemsem, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w Hybrid Turkeys. Opowiedział nam o swojej roli i działaniach jakie pod…

Wprowadzenie na rynek Hybrid ConverterNOVO

Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, co jest najtrudniejsze w pracy firmy genetycznej zajmującej się hodowlą indyka? Na nasze pytanie odpowiedział Owen Willems, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w H…

, by
Nowe narzędzie Hybrid Turkeys do zarządzania wentylacją

Wentylacja jest kluczowym obszarem zarządzania w celu zapewnienia zdrowych, stad o wysokiej wydajności. Niezależnie od pogody na zewnątrz, celem jest utrzymanie dobrej wymiany powietrza i stałej temp…