Opublikowano na 20 stycznia 2021

Ogłoszenie o umorzeniu dokumentów akcji

Zarząd „Grelavi” S.A. z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000088726, informuje o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów akcji

Zarząd „Grelavi” S.A. z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000088726, informuje o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów akcji: 3159 akcji serii A o numerach od 00001 do 03159 o wartości nominalnej 100 zł, 1841 akcji serii B o numerach od 0001 do 1841 o wartości nominalnej 100 zł, 34000 akcji serii C o numerach od 00001 do 34000 o wartości nominalnej 100 zł i wzywa do zgłoszenia Zarządowi Spółki w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dokonania ogłoszenia, listem poleconym na adres spółki wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym, udokumentowanego sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

Artykuły powiązane

, by
Podróż do zrównoważonej hodowli

Przez lata obserwowaliśmy powolną ewolucję tego kto napędza popyt na pożądane cechy w hodowli indyków. Historia nauczyła nas, że najcenniejsza cecha to ruchomy cel, ale czego możemy poszukiwać w przy…

, by
Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys opowiada o wprowadzeniu na rynek europejski indyków linii ConverterNOVO

Wprowadzenie nowego produktu na rynek genetyki indyka jest ambitnym i wymagającym wyzwaniem. Potrzeba wielu lat dyskusji, testowania i analizowania, zanim zaproponuje się klientom optymalny produkt, …

Zapytaj eksperta: Owen Willems

W tej edycji naszej serii "Zapytaj eksperta" przedstawiamy rozmowę z Owenem Willemsem, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w Hybrid Turkeys. Opowiedział nam o swojej roli i działaniach jakie pod…