Ogniska ptasiej grypy przypominają o znaczeniu bioasekuracji.

Opublikowano na 3 marca 2020

Ogniska ptasiej grypy przypominają o znaczeniu bioasekuracji.

Od końca roku 2019 pojawiają się doniesienia o występowaniu ptasiej grypy w kilku krajach europejskich, w tym na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii. Wirus wykryty w tych ogniskach jest wysoce zjadliwą formą wirusa grypy H5. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 18 stycznia 2020 r. wśród europejskich stad drobiu domowego w sześciu różnych krajach występowały 24 ogniska ptasiej grypy. Liczba ta nieustannie wzrasta.

Ponieważ stada zakażone ptasią grypą nie mogą być wprowadzone do łańcucha dostaw żywności, pojawiające się ogniska ptasiej grypy mogą mieć niszczący wpływ na producentów jaj i drobiu. Na przykład występujące w Stanach Zjednoczonych w latach 2014-2015 ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) stały się największą klęską wśród drobiu w historii Stanów Zjednoczonych, skutkując unicestwieniem ponad 50 milionów ptaków. Występujące obecnie ogniska europejskie stanowią przestrogę i przypominają, że bezpieczeństwo biologiczne ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia stad i zapobiegania rozprzestrzenianiu się HPAI.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w gospodarstwie, należy zrozumieć przyczyny związane z ptasią grypą i sposób jej rozprzestrzeniania się.

Najczęstsze wektory i jak chronić swoje gospodarstwo

Przenosiciel 1 1: Ptaki wędrowne

Wędrowne ptaki wodne są nosicielami wirusa, jednak są odporne na jego skutki. Według WHO obecne ogniska HPAI w Europie są zlokalizowane wzdłuż tras przelotów ptaków wędrownych, a wirus rozprzestrzenia się poprzez dzikie ptaki rozpoczynające wędrówkę na południe na okres zimy.

Zakażenie spowodowane przez dzikie ptactwo może być bezpośrednie, na przykład w przypadku przylotu na teren gospodarstwa lub gniazdowania w nim, lub pośrednie, jeżeli dana osoba przechodzi przez pole, na którym pożywiały się ptaki, a następnie wchodzi na teren gospodarstwa, nie przestrzegając protokołów ochrony biologicznej.

artykuł-poprawiony.png

Działania ochronne:

Utrzymywanie gospodarstwa w czystości przy stosowaniu dobrych praktyk utrzymania gospodarstwa w celu zminimalizowania przyciągania dzikich ptaków do gospodarstwa. Obejmuje to kontrolę chwastów i trawy wokół kurników, właściwy system sanitarno-kanalizacyjny oraz bezzwłoczne usuwanie odpadów i paszy.

Aby dzikie ptactwo nie mogło dostać się do kurnika lub przesiadywać na pobliskich budynkach, należy zapewnić, aby drzwi, okna i otwory wentylacyjne były uszczelnione lub aby wokół nich umieszczona była siatka. Zabiegi te spowodują, że przestrzeń ta będzie nieatrakcyjna dla dzikiego ptactwa i zniechęci je do osiedlania się na tych terenach.

W celu uniemożliwienia pośredniego skażenia ze strony ludzi należy wprowadzić w życie protokoły bezpieczeństwa biologicznego, takie jak obowiązkowa zmiana obuwia i odzieży przy wejściu do kurnika. Odkażanie butów przed wejściem do obiektu również skutecznie chroni przed skażeniami zewnętrznymi.

Przenosiciel 2: Skażona woda

Jeżeli dzikie ptaki przenoszące wirus wylądują w zbiorniku wodnym, który następnie wykorzystywany jest jako źródło wody dla stad, wirus może być przeniesiony przez taką wodę. Jeżeli ptactwo wodne wydali wirus do zbiornika wodnego, w niewysokich temperaturach może on przetrwać przez wiele miesięcy.

Avian Influenza - Contaminated Water.jpg

Działania ochronne:

Sanityzacja, sanityzacja, sanityzacja. Najlepszym sposobem ochrony stada jest zapewnienie odkażonej wody dostarczanej w należycie oczyszczonych liniach wodnych. Następnie, aby upewnić się, że ptaki otrzymują czystą wodę, należy ją zbadać i ocenić, czy zastosowane środki w zakresie czyszczenia i sanityzacji są skuteczne lub czy należy podjąć dalsze działania.

Dodatkowo można wdrożyć środki kontroli, aby zniechęcić dzikie ptactwo do odwiedzania stawów lub źródeł wody w pobliżu miejsca produkcji.

Proaktywne podejście jest najlepsze

Dobrym sposobem uniknięcia zakażenia stada ptasią grypą lub innymi wirusami jest postępowanie dokładnie zgodnie z protokołami bezpieczeństwa biologicznego. Oprócz działań przedstawionych powyżej istnieją ogólne dobre praktyki, które pomogą zapewnić zdrowie i komfort stada.

Zarządzanie zarówno ryzykiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym: Należy powstrzymać przenoszenie patogenów poprzez stosowanie wytycznych i procedur związanych z czyszczeniem, odkażaniem i stosownymi okresami przerw pomiędzy poszczególnymi stadami. Należy zarządzać ryzykiem zewnętrznym i powstrzymywać przedostawanie się patogenów poprzez wdrożenie procedur dla odwiedzających i dla ruchu pojazdów, w tym obowiązkowe mycie pojazdu, zabezpieczenie bram wjazdowych do gospodarstwa i prowadzenie księgi gości.

Regularne przeprowadzanie oceny ryzyka i kontroli w zakresie bezpieczeństwa biologicznego: Bezpieczeństwo biologiczne gospodarstwa jest jedynie tak dobre, jak jego najsłabsze ogniowo. Oprócz regularnych zaplanowanych kontroli gospodarstwa przeprowadzanych przez własny zespół warto skorzystać z usług audytora zewnętrznego w celu zapewnienia, że nie pominięto ani nie przeoczono żadnego ryzyka.

Podsumowanie

Ptasia grypa jest i pozostanie istotnym zagrożeniem dla przemysłu indyczego, istnieje jednak wiele środków, które możemy zastosować w celu zminimalizowania ryzyka. Aby dowiedzieć się więcej na temat najlepszych praktyk i uzyskać inne wskazówki dotyczące zarządzania indykami, warto odwiedzić stronę internetową Hybrid Turkeys: www.hybridturkeys.com/pl zawierającą materiały źródłowe.

Artykuły powiązane

Wyzwania związane z paszą dla indyków

Spożycie i wykorzystanie paszy zawsze stanowiły kluczowy element w produkcji indyków. Z uwagi na znaczne wzrosty cen paszy w wyniku pandemii COVID-19 oraz innych czynników geopolitycznych, producenci…

Zapobieganie pęcherzom i ogniskowym owrzodzeniom piersiowym

Występowanie pęcherzy i ogniskowych owrzodzeń (tzw. butonów) piersiowych w produkcji indyków jest szkodliwe dla dobrostanu zwierząt i równowagi ekonomicznej. W procesie przetwórczym pęcherze i ognisk…

, by
Paine Schwartz ze strategiczną inwestycją w Hendrix Genetics

Paine Schwartz Partners – globalny lider w inwestycjach w zrównoważony łańcuch żywnościowy – ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia w odniesieniu do nowej inwestycji strategicznej w ramac…