Lider W Produkcjii Piskląt Podsumowuje Rok I Przedstawia Wizję Na Kolejne Lata

Opublikowano na 21 grudnia 2018

Lider W Produkcjii Piskląt Podsumowuje Rok I Przedstawia Wizję Na Kolejne Lata

Rok 2018 był rokiem wielu zmian w branży indyków, w tym istotnie ewoluujących cen i podaży żywca oraz mięsa. Gdy wchodzimy w nowy rok, Jean-Claude Dalle, Dyrektor Generalny Hendrix Genetics Turkey na Europę, Bliski Wschód i Afrykę i Dyrektor GRELAVI przedstawia kilka refleksji na temat branży indyków w roku 2018 i przedstawia swoją wizję na rok 2019, a także kolejne lata.

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że w 2011 roku GRELAVI dołączyło do Grupy Hendrix Genetics, która jest światowym liderem w dziedzinie hodowli zwierząt. Hendrix – Genetics swoje produkty dystrybuuje pod takimi markami jak HYBRID Turkeys w hodowli indyka, ISA, Babcock, Bovans, Hisex, Dekalb i Schaver w hodowli niosek, Hypor w hodowli trzody chlewnej, Landcatch, Troutlodge i Kona Bay w hodowli ryb i krewetek oraz Sasso w zakresie hodowli drobiu tradycyjnego.

W roku 2018 pracowaliśmy nad szerzej zakrojoną komunikacją pod szyldem Hendrix Genetics. Jednocześnie nazwa firmy GRELAVI nie ulega zmianie i pozostaje znana w całej branży indyka w Polsce jako czołowy dostawca piskląt indyczych już od prawie 25 lat. 

Misją GRELAVI jest nadal dostarczanie piskląt o najwyższej jakości i potencjale dla polskich hodowców indyków. Jako firma Grupy Hendrix Genetics, GRELAVI jest blisko swoich klientów, producentów HYBRID oraz posiada dostęp do ekspertów i doświadczeń z całego świata. Globalną wiedzę i najlepsze praktyki wykorzystujemy w lokalnej działalności w Polsce.

Przegląd 2018 r.

Za kilka tygodni kończy się rok 2018. Jak w tej chwili możemy go podsumować ?

Na początek wspomnę o spadku cen żywca oraz długim okresie utrzymywania się niskich cen, co odzwierciedla bardzo napiętą sytuację na rynku mięsa indyczego. Poza tym jednak, zastanawiam się również nad dużymi wahaniami cen żywca, a w szczególności indyczki. Przyznaję, że czasami podchodzę z rezerwą do tego rodzaju zmian ze względu na konkurencję, która wydaje się być całkowicie oderwana od europejskiego rynku mięsa. Tego typu zmiany w cenach żywca nie ułatwiają hodowcom prowadzenia przemyślanej i długofalowej działalności. 

Według informacji zbieranych i udostępnianych w branży, wstawienia piskląt w 2018 r. będą prawdopodobnie zbliżone do wstawień z 2017 r. Zmiany koniunkturalne w przypadku hodowców, którzy przechodzą z produkcji indyka na produkcję kurczaka, nie miały zatem istotnego wpływu na produkcję sektora. Wydaje się, więc, że wstawienia osiągną poziom 46/47 milionów piskląt. Trzeba jeszcze poczekać na potwierdzenie proporcji wstawianych indyczek do indorków, który w roku 2017 osiągnął poziom 64%. W istocie, popyt na indyczkę w Polsce stanowi sposobność dla wylęgarni prowadzących działalność w Niemczech, gdzie produkuje się głównie indory i gdzie eutanazja indyczki jest zabroniona.

Trzecim tematem, o którym chciałbym wspomnieć podsumowując 2018 r. jest niewystępowanie ptasiej grypy w Polsce i mam nadzieję, że sytuacja nie ulegnie zmianie do końca roku. Wynika to częściowo z okoliczności zewnętrznych, ale również, bez wątpienia, jest wynikiem wysiłków całej branży oraz służb weterynaryjnych.

W kontekście trudnego rynku, firma GRELAVI skoncentrowała się na produkcie i wsparciu dla hodowców zwracając głównie uwagę na końcowe wyniki produkcyjne. Udało nam się zorganizować szereg spotkań technicznych, wizyt zagranicznych ekspertów w Polsce, jak również wyjazdów naszych klientów do miejsc, z których możemy czerpać kolejne doświadczenia. 

Polish visitors in US

Perspektywy na 2019 r i dalsze lata

Polska jest głównym producentem mięsa indyczego w Europie. Takie są fakty.  Jestem również przekonany, że Polska będzie nadal umacniała swoją pozycję. Pytanie jednak jest według mnie następujące: w jaki sposób polski sektor będzie się zmieniać, aby pozostać konkurencyjnym w przyszłości? Ostatnie przedsięwzięcia oraz inwestycje zapowiedziane przez głównych operatorów pokazują strategiczną wolę i zdolność realizacji tych inwestycji, które swoimi skutkami wykraczą daleko poza granice Polski.

Jak Hendrix Genetics może się do tego przyczynić?

Hendrix Genetics stale monitoruje rynek, aby szybko dostrzegać panujące na nim trendy i z wyprzedzeniem przygotowywać się do zmian oferując odpowiednie produkty i usługi.

Aktualne wyniki hodowlane produktów HYBRID CONVERTER i XL potwierdzają zakładane rezultaty: waga indora i indyczki HYBRID CONVERTER w pełni odpowiadają oczekiwaniom hodowców i ubojni. Indor HYBRID CONVERETR osiąga wagę 20.5 kg / 21 kg w 20 tygodniu, a indyczka HYBRID CONVERETER 10 kg / 10.5 kg w 15 tygodniu, uzyskując konkurencyjny współczynnik konwersji paszy i dobrą wydajność mięśnia piersiowego. HYBRID XL wykazuje jeszcze lepsze wyniki pod względem wag ubojowych oraz konwersji paszy.

Hybrid XL turkey

Na poziomie selekcji, Hendrix Genetics intensyfikuje swoje działania w zakresie prac badawczo-rozwojowych wykorzystując w szerszym zakresie genotypowanie i fenotypowanie poprzez stosowanie selekcji genomowej do wszystkich naszych linii oraz intensyfikację testowania wydajności i pomiarów spożycia paszy. W roku 2019 i kolejnych latach, GRELAVI będzie również kontynuować w Polsce prace nad optymalizacją żywienia produktów linii HYBRID a także programy doświadczalne prowadzone na fermach własnych, fermach należących do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i do prywatnych operatorów. Ostatnie doświadczenie zrealizowane na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim  potwierdza potencjał indyczki CONVERTER i XL, które na 112 dni tuczu osiągnęły odpowiednio 11.64 kg oraz 11,97 kg.

GRELAVI wspólnie z ekspertami Hendrix Genetics są znane ze wsparcia technicznego i weterynaryjnego udzielanego hodowcom. Nasza firma przyczyniła się więc w znaczący sposób do poprawy wyników hodowlanych. Muszę powiedzieć, że z satysfakcją obserwuję postępy w przeżywalności piskląt w odchowie u naszych klientów. Mam zwyczaj mówić, że standardowa śmiertelność wynosi obecnie 2,5% do 5-tego tygodnia odchowu, a nie do 7 dni, jak było kilka lat temu. Postęp ten jest wynikiem wspólnej pracy, produktu i zarządzania hodowlą. Hodowcy korzystają z pracy realizowanej w dziale badawczo-rozwojowym i w ramach programu hodowlanego HYBRID a dzięki wprowadzaniu zmian w zarządzaniu indycznikami mają możliwość pełnego wyrażenia zwiększającego się potencjału ptaków.  Wiele osób doskonale zna przewodniki GRELAVI: przewodnik hodowcy, wentylacji, bioasekuracji i sanityzacji wody. Coraz więcej użytkowników korzysta również ze strony internetowej www.hybridturkeys.com i zakładki zasoby, w której znajduje się wiele cennych informacji z zakresu hodowli indyka.

Resources Polish 2

Wiemy, że jakość piskląt jest pierwszym kluczowym czynnikiem dla dobrych wyników hodowlanych. I nawet, jeśli stan perfekcji w naszej branży jest trudny do osiągnięcia, to jednak cały zespół Hendrix Genetics pracuje nad tym, żeby zrozumieć wszelkie odchylenia i uczynić z nich okazję do poprawy i postępu.

W roku 2019 oraz kolejnych latach, będziemy kontynuowali realizację wielkiego planu inwestycyjnego, aby dostosować do potrzeb istniejącą infrastrukturę, tzn. wszystkie fermy stad rodzicielskich znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim oraz wylęgarnię w Kętrzynie.  Zrobimy to po to, aby wykorzystać nowe dostępne technologie produkcji jaj wylęgowych i inkubacji. W skali europejskiej, Hendrix Genetics wierzy w wiodącą rolę Polski jako producenta mięsa indyczego w przyszłości i pracuje nad rozwojem lokalnych zdolności produkcyjnych tak, aby zaspokoić popyt ze strony operatorów. Przykładem takiego podejścia jest finalizowanie prac nad kolejną, zupełnie nową fermą odchowu zlokalizowaną w okolicach Kętrzyna.

Zasoby ludzkie pozostaną również jednym z naszych priorytetów. Pracownicy GRELAVI są związani z firmą, zaangażowani w pracę i zwracają szczególną uwagę na zadowolenie klientów.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że Hendrix Genetics podziela ambicję operatorów branży indyczej w Polsce i chce umocnienia pozycji Polski jako lidera w Europie, jednocześnie wychodząc poza jej granice. Wspólny sukces to partnerstwo oparte na kreowaniu wartości, współpracy ludzi i wsłuchiwaniu się w potrzeby społeczne.

Na zakończenie, chciałbym życzyć wszystkim polskim hodowcom indyka Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019.

Artykuły powiązane

Wyzwania związane z paszą dla indyków

Spożycie i wykorzystanie paszy zawsze stanowiły kluczowy element w produkcji indyków. Z uwagi na znaczne wzrosty cen paszy w wyniku pandemii COVID-19 oraz innych czynników geopolitycznych, producenci…

Zapobieganie pęcherzom i ogniskowym owrzodzeniom piersiowym

Występowanie pęcherzy i ogniskowych owrzodzeń (tzw. butonów) piersiowych w produkcji indyków jest szkodliwe dla dobrostanu zwierząt i równowagi ekonomicznej. W procesie przetwórczym pęcherze i ognisk…

, by
Paine Schwartz ze strategiczną inwestycją w Hendrix Genetics

Paine Schwartz Partners – globalny lider w inwestycjach w zrównoważony łańcuch żywnościowy – ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia w odniesieniu do nowej inwestycji strategicznej w ramac…