Polish visitors in US

Data publikacji 2 stycznia 2019

Polscy producenci indyków zawitali do Stanów Zjednoczonych

Przedsiębiorcy z branży indyczej z Polski niedawno odwiedzili domy i fermy swoich amerykańskich kolegów. Po letniej wizycie przedstawicieli branży produkcji indyków ze Stanów Zjednoczonych w Polsce rewizyta na amerykańskiej ziemi stanowiła wspaniałą okazję do dalszego zdobywania wiedzy i wymiany informacji między obiema grupami producentów. 

Goście z Polski to przedstawiciele zakładów przetwórczych, komercyjni hodowcy indyków oraz weterynarze. Podczas zwiedzania spotkali się z kadrą kierowniczą Dakota Provisions, a także z Carlem i Sharlene Wittenburgami z Protein Alliance. Kluczowy obszar zainteresowań polskich gości stanowiła produkcja bez stosowania antybiotyków. Ponadto z niezwykłym zapałem poznawali oni najlepsze praktyki na amerykańskich fermach zlokalizowanych w największym na świecie regionie hodowli indyków.

Produkcja bez stosowania antybiotyków wymaga szczególnej uwagi w gospodarce paszą i wodą oraz regulacji warunków środowiskowych. Grupa w otwarty sposób dyskutowała na temat swoich technik zarządzania oraz uważnie przyjrzała się szczegółom, które mogłyby poprawić wyniki hodowlane stada. 

Oprócz odwiedzin w obiektach komercyjnych gospodarze z przyjemnością dzielili się informacjami dotyczącymi amerykańskiego rynku mięsa indyczego. Podczas wizyty producenci mieli wystarczająco dużo czasu, aby porozmawiać o swoich wspólnych zainteresowaniach, niezależnych od narodowości: rodzinie i pasji, którą jest ich praca. 

Zarówno goście, jak i gospodarze bardzo pozytywnie oceniają to wspólne doświadczenie. Dzięki otwarciu się na różne punkty widzenia oraz większej przejrzystości klienci Hybrid Turkeys mogą oczekiwać wielu korzyści płynących z poszerzania wiedzy, a także generowania przez ich gospodarstwa większej wartości.

Polish visitors in US 2

Artykuły pokrewne

, by
Genetyczne rozwiązania dla potrzeb lokalnych: Hybrid Turkeys tworzy nowy kompleks hodowli zarodowej w Europie

Czy wiesz, że ten sam materiał genetyczny utrzymywany w dwóch różnych środowiskach może zapewniać różne wyniki produkcyjne? Jest to tzw. efekt interakcji genotyp-środowisko (GxE). Program hodowlan...

, by
Trzy, często stosowane programy sanityzacji wody

Czysta, odkażona woda to jeden z najważniejszych, ale, niestety, często pomijanych czynników umożliwiających realizację pełnego potencjału stada. Czysta woda zmniejsza stres zwierząt i pomaga zapo...

, by
Chroniąc geny dziś, przygotowujemy się na jutro

Możliwe jest pobieranie, przechowywanie i transplantacja komórek ludzkich, takich jak komórki zarodkowe. Coraz częściej takie procedury kończą się sukcesem. Technologia ta ma wiele różnych zastoso...