Znaczenie wody w hodowli  indyczej

Opublikowano na 8 października 2018

Znaczenie wody w hodowli indyczej

Dobrej jakości woda ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego statusu zdrowotnego stad indyków . Badanie wody na fermach drobiu powinno odbywać się  regularnie w celu zapewnienia ptakom odpowiedniej jakości i ilości spożywanej wody. Woda wraz z odpowiednim zarządzaniem temperaturą w indyczniku, dobrą jakością powietrza, odpowiednią jakością podawanej paszy i ochroną przed patogenami stanowi pięć najważniejszych filarów determinujących wpływ na wyniki hodowlane. 

Znaczenie wody wynika z faktu , iż:

1. Ptaki spożywają dwukrotnie więcej wody niż paszy

2. Woda jest nośnikiem leków, szczepionek i środków dezynfekcyjnych

3. Wspólna linia pojenia stanowi potencjalny wektor zakażeń

4. Jeżeli spada spożycie wody, spada również spożycie paszy oraz  przyrosty wagowe

Kiedy powinno się badać wodę? 

Woda powinna być badana w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku (wiosna/jesień). Uwzględnia to wahania poziomu wód gruntowych, które mogą powodować zmianę w składzie bakteryjnym i chemicznym wody. Kontrola powinna być czynnością rutynową a nie wynikać tylko z pojawiających się podejrzeń wystąpienia problemu. Istotne jest także miejsce, z którego zostanie pobrana próbka. Wskazuje to bowiem na potencjalne źródło zanieczyszczenia wody. Woda przeznaczona do pojenia drobiu nie może zawierać żadnych toksycznych zanieczyszczeń, bakterii, grzybów, pasożytów.

Skąd pobierać wodę?

Aby sprawdzić jakiej jakości wodę piją ptaki próbkę należy pobrać z końca linii pojenia lub z ostatniego poidła. Wodę do badań może pobrać lekarz weterynarii, uprawniony pracownik laboratorium lub  hodowca. Przed pobraniem próbki wody należy skontaktować się z laboratorium lub sanepidem w celu uzyskania instrukcji pobrania próbek i otrzymania odpowiednich pojemników do badania wody.

waterline testing

Wymagania mikrobiologiczne wody

Mikrobiologiczne badanie wody obejmuje oznaczenie ilości bakterii chorobotwórczych takich jak np. Escherichia coli, Enterococcus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa oraz określenie ogólnej liczby drobnoustrojów.

Wymagania fizyko-chemiczne wody

Kolor, smak, zapach 

Woda dla indyków powinna być czysta, bez smaku i zapachu. Obserwacja tych cech może być pomocna przy określaniu jakości wody np. czerwono-brązowe zabarwienie wody może świadczyć o zbyt wysokiej obecności żelaza w wodzie. Za pomocą węchu możemy wyczuć obecność siarkowodoru – zapach zgniłych jaj. Na słony smak wody wpływa obecność soli, a na smak gorzki siarczany żelaza i manganu. 

Twardość 

Twardość wody określa zawartość związków wapnia i magnezu, głównie węglanu wapnia i magnezu. Jest to tzw. kamień osadzający się wewnątrz rur, linii pojenia, który może powodować zmniejszenie przepływu wody czy problemy z poidełkami. Szczególnie istotny jest wpływ twardości wody na efektywność sanityzacji wody. W bardzo twardej wodzie sanityzacja wody jest nieskuteczna.

Zawartość związków mineralnych 

Jeśli chodzi o zawartość nierozpuszczalnych związków mineralnych w wodzie to są one zawsze obecne. Ich ilości mogą mieścić się w obowiązujących normach lub je przekraczać. Indyki dobrze tolerują obecność wapnia i sodu w wodzie. Natomiast bardzo źle tolerują obecność żelaza i manganu. Związki te nadają wodzie lekko metaliczny smak. Żelazo w wodzie wspiera rozwój wielu drobnoustrojów np. Pseudomonas aeruginosa lub E.coli, dlatego są to bakterie często występujące w liniach wodnych.

Uzdatnianie wody 

Uzdatnianie wody jest procesem dostosowania właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Polega ono na doborze odpowiednich filtrów oraz efektywności usuwania danych zanieczyszczeń. Ocena jakości wody oparta jest na analizie fizyko-chemicznej wykonanej przez laboratoria (stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria prywatne  lub laboratoria na wyższych uczelniach). Zanim zaczniemy zastanawiać się nad wyborem sposobu sanityzacji wody, trzeba najpierw zadbać o parametry fizyko-chemiczne wody. Najważniejszym elementem  jest twardość wody. W bardzo twardej wodzie skuteczność sanityzacji. jest niska lub żadna. 

Biofilm

Biofilm (zwany także błoną biologiczną) to wielokomórkowa struktura złożona z wielu gatunków drobnoustrojów – bakterii, grzybów, drożdży, pierwotniaków, które otoczone są warstwą śluzu. W rurach biofilm występuje w postaci lepkiej i mazistej warstwy, na której osiadają cząsteczki organiczne. Stanowią one świetny rezerwuar dla bakterii chorobotwórczych. Zbyt wysoka temperatura i duża zawartość żelaza w wodzie są czynnikami sprzyjającymi powstawaniu biofilmu.

Mycie i dezynfekcja linii pojenia

Zanim zaczniemy codziennie sanityzować wodę, warto najpierw zacząć od dobrego przygotowania systemu pojenia , a przede wszystkim od  dokładnego umycia i zdezynfekowania linii wodnej. Warto używać preparatów na bazie nadtenku wodoru , które powinny przebywać w linii od 12 do 24 godzin.  Efektywne czyszczenie instalacji wodnej (w tym linii pojenia) pomaga usunąć biofilm i osadzanie się kamienia, który może działać jako źródło pożywienia i miejsce ukrycia szkodliwych patogenów, takich jak E. coli, Pseudomonas lub nawet Salmonella. W rzeczywistości niektóre patogeny bakteryjne, takie jak Pseudomonas, mogą żyć tygodniami w biofilmie linii wodnej, powodując ciągłe źródło skażenia.

Sanityzacja wody

Głównym założeniem sanityzacji wody jest redukcja mikroorganizmów bakteryjnych oraz osiągnięcie odpowiedniej higieny sanitarnej wody pitnej. Ma to na celu zapewnienie ptakom zdrowia i pozwala na osiągnięcie lepszych wyników produkcyjnych. Głównym celem sanityzacji jest, aby woda dostarczana ptakom była czysta nie tylko na wejściu do kurnika, ale przede wszystkim w liniach pojenia i poszczególnych poidłach. Zastosowane środki sanityzujące wodę, pozwalają na jej ciągłe samooczyszczanie i utrzymywanie stałej jakość.

Jest kilka metod skutecznej sanityzacji wody. Należą do nich przede wszystkim chlorowanie wody poprzez ciągłe podawanie podchlorynu sodu bądź ditlenku chloru. Obie metody przynoszą pożądane efekty natomiast różnią się od siebie zastosowaną technologią oraz  pomiarem skuteczności procesu. 

W celu dogłębnego przedstawienia zagadnień dotyczących wody w produkcji indyczej firma Grelavi przygotowała i wydała przewodnik obejmujący powyższe zagadnienia. Znajdą się tam szczegółowe informacje na temat wymagań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody oraz zaprezentowane zostały metody skutecznego zarządzania wodą i systemem pojenia w indycznikach.  Przedstawione rozwiązania znalazły zastosowanie głównie w krajach, w których położono nacisk na ograniczenie kosztów hodowli przy jednoczesnym podniesieniu statusu zdrowotnego stad.

Firma Grelavi i Hybrid zapraszają również do korzystania z ich strony internetowej www.hybridturkeys.com/pl/. Znajdziecie tam Państwo wiele cennych informacji na temat oferowanych produktów oraz materiały branżowe i publikacje naszych ekspertów. Zachęcamy szczególnie do odwiedzenia zakładki „Zasoby”, w której zaprezentowane są min.  nasze rekomendacje dotyczące zarządzania środowiskiem w obiektach indyczych, informacje na temat bioasekuracji, zalecenia żywieniowe i wiele innych, które mają Państwu pomóc w osiągnięciu sukcesu w prowadzonej przez Was hodowli.

Artykuły powiązane

Wyzwania związane z paszą dla indyków

Spożycie i wykorzystanie paszy zawsze stanowiły kluczowy element w produkcji indyków. Z uwagi na znaczne wzrosty cen paszy w wyniku pandemii COVID-19 oraz innych czynników geopolitycznych, producenci…

Zapobieganie pęcherzom i ogniskowym owrzodzeniom piersiowym

Występowanie pęcherzy i ogniskowych owrzodzeń (tzw. butonów) piersiowych w produkcji indyków jest szkodliwe dla dobrostanu zwierząt i równowagi ekonomicznej. W procesie przetwórczym pęcherze i ognisk…

, by
Paine Schwartz ze strategiczną inwestycją w Hendrix Genetics

Paine Schwartz Partners – globalny lider w inwestycjach w zrównoważony łańcuch żywnościowy – ogłosił dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia w odniesieniu do nowej inwestycji strategicznej w ramac…