Inteligentne inwestycje dzięki wysokiej jakości genom

Opublikowano na 28 września 2021

Inteligentne inwestycje dzięki wysokiej jakości genom

Zrównoważony rozwój przyjmuje obecnie wiele form i stanowi priorytet w sektorze produkcji białka zwierzęcego. Produkcja mięsa z indyka nie jest tu wyjątkiem. Dla wielu osób pojęcie zrównoważonego rozwoju nierozerwalnie łączy się ze zrównoważonym rozwojem środowiska i ochroną pozostałych zasobów naturalnych. Tworzenie zrównoważonego przemysłu oznacza o wiele więcej niż tylko czynniki środowiskowe. Dążymy do tego, aby branża hodowli indyków nadal była zyskowna i samowystarczalna przez wiele lat. Nazywa się to zrównoważonym rozwojem gospodarczym.

Rolnicy po prostu chcą uzyskać pełną wartość za swój wysiłek i prowadzić zyskowne przedsiębiorstwa. W jaki sposób można osiągnąć zrównoważony rozwój gospodarczy? Niezawodne i wysokowydajne ptaki stanowią oczywiście istotny element tego równania. Z perspektywy hodowcy zbilansowane geny dostosowane do odpowiedniego środowiska dają najlepsze szanse na uzyskanie pełnej wartości z inwestycji. Z perspektywy przemysłu wysokiej jakości geny zapewniają niezawodne dostawy i lepszą ogólną skuteczność.

W jaki sposób nasz program hodowlany pomaga producentom uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji? Oferujemy genetyczne rozwiązania dostosowane do szeregu środowisk i pozostajemy wierni naszemu przywiązaniu do zbilansowanego postępu genetycznego.

Odpowiednie geny dla odpowiedniego środowiska

Aby zapewnić, że nasze ptaki będą szybko wzrastać w szeregu środowisk komercyjnych, ważne jest zrozumienie efektu genotypu według środowiska (GxE). Te same geny pielęgnowane w dwóch różnych środowiskach mogą mieć wpływ na ich wyniki. Z tego względu badamy i wybieramy ptaki z rodowodem w dwóch różnych lokalizacjach geograficznych: Ameryki Północnej i Europy. Dzięki programom hodowli rodowodowej prowadzonym na dwóch różnych kontynentach przy wyborze najlepszych produktów, teraz i w przyszłości, możemy uwzględnić wpływ środowiskowy.

rd_facilities.png

Przy dwóch różnych lokalizacjach programów hodowli możemy odtworzyć systemy naszych klientów w jak najwyższym stopniu, włącznie z klimatem, dietą i technikami zarządzania.

Poza prowadzeniem badań w naszych ośrodkach hodowli rodowodowej i wewnętrznych farmach regularnie prowadzimy testy we współpracy z klientami i uniwersytetami na całym świecie, aby co roku zapewnić poprawę.

Przyjrzyj się dokładnie naszemu obiektowi hodowlanemu w Europie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wybieramy geny osiągające wysokie wyniki. (English)

Zbilansowany program hodowlany

Położenie wyłącznego nacisku na jedną cechę, która zapewni najwyższy zysk, może być kuszące, jednak zbilansowana strategia hodowlana to najlepszy sposób na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Łańcuch wartości dla białka zwierzęcego jest złożony i podczas ustalania ogólnej zyskowności należy uwzględnić kilka ważnych cech. Niektóre cechy są często negatywnie skorelowane, a nadmierny nacisk na jedną cechę prowadzi do obniżonej wydajności w innych obszarach. Przykładowo zwiększenie masy ciała może mieć negatywny wpływ na produkcję jaj lub przeżywalność.

Na decyzje hodowlane wpływają wszyscy członkowie łańcucha wartości, a cechy, które są obecnie najbardziej cenione na rynku, różnią się od tych cenionych 10 lat temu i z czasem ta zmiana będzie coraz większa. Zbilansowane podejście oznacza, że możemy osiągnąć postęp genetyczny dla wielu cech, które są ważne na obecnym rynku, uwzględniając jednocześnie przewidywane zmiany w przyszłości. Maksymalizując wartość dla kilku kluczowych czynników, producenci mogą łatwiej dostosować się do potrzeby zmieniającego się rynku i zapewnić zyskowność swoich działań obecnie i w przyszłości.

partners_in_excellence.png

Presja utrzymania i zwiększania zysków jest nadal widoczna pomimo wyzwań występujących na rynku. W jaki sposób producenci mogą wyjść spod takiej presji i jak mogą znaleźć sposób na reinwestycje we własną działalność? Kluczem jest zrównoważony rozwój gospodarczy. Dopasowane i zbilansowane geny stanowią istotny element układanki. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie stworzyć zrównoważoną przyszłość i zapewnić indykom miejsce w menu przez wiele nadchodzących lat.

Artykuły powiązane

, by
Podróż do zrównoważonej hodowli

Przez lata obserwowaliśmy powolną ewolucję tego kto napędza popyt na pożądane cechy w hodowli indyków. Historia nauczyła nas, że najcenniejsza cecha to ruchomy cel, ale czego możemy poszukiwać w przy…

, by
Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys opowiada o wprowadzeniu na rynek europejski indyków linii ConverterNOVO

Wprowadzenie nowego produktu na rynek genetyki indyka jest ambitnym i wymagającym wyzwaniem. Potrzeba wielu lat dyskusji, testowania i analizowania, zanim zaproponuje się klientom optymalny produkt, …

Zapytaj eksperta: Owen Willems

W tej edycji naszej serii "Zapytaj eksperta" przedstawiamy rozmowę z Owenem Willemsem, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w Hybrid Turkeys. Opowiedział nam o swojej roli i działaniach jakie pod…