Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys opowiada o wprowadzeniu na rynek europejski indyków linii ConverterNOVO

Opublikowano na 12 maja 2021

Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys opowiada o wprowadzeniu na rynek europejski indyków linii ConverterNOVO

Wprowadzenie nowego produktu na rynek genetyki indyka jest ambitnym i wymagającym wyzwaniem. Potrzeba wielu lat dyskusji, testowania i analizowania, zanim zaproponuje się klientom optymalny produkt, który wykaże swój potencjał w prowadzonej hodowli. Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys, posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży, co stanowi ważny zasób w procesie wprowadzania nowego ConverterNOVO na rynek europejski. Pierwsze wyniki terenowe są bardzo obiecujące i coraz więcej klientów komercyjnych wyraża zainteresowanie umieszczeniem ConverterNOVO na swoich fermach.

Dyrektor Zarządzający w Polsce, Piotr Skalij podzielił się następującą opinią:

piotr headshot.PNG

Wprowadzenie na rynek ConverterNOVO to początek ekscytujących możliwości dla naszych klientów. Genetyka ConverterNOVO została specjalnie dostosowana do potrzeb polskiego rynku. Wysokie dzienne przyrosty wagowe, niska konwersja paszy, bardzo dobra przeżywalność, optymalne uzyski poubojowe są tym czego, oczekują hodowcy i pozostali operatorzy rynkowi. Zachęcamy naszych klientów do sprawdzenia, w jaki sposób nasz produkt może wnieść wartość dodaną w ich działalności.

piotr headshot.PNG
Piotr Skalij

Dowiedz się więcej o rozwoju produktu - Nico Buddiger przedstawi kilka spostrzeżeń na temat tego procesu: od koncepcji, poprzez testy, aż do wprowadzenia na rynek.

Minęło już kilkanaście miesięcy od wprowadzenia na rynek europejski indyków linii Hybrid ConverterNOVO. Czego możemy się spodziewać po nowym produkcie?

Przez długi czas Hybrid Converter był głównym produktem globalnego rynku indyków typu ciężkiego. Z czasem okazało się jednak, że rynek europejski zaczyna istotnie różnić się od rynku północnoamerykańskiego zarówno pod względem wymagań produktowych, jak i systemów zarządzania. Ostatecznie to interakcja pomiędzy genetyką (produkt) i środowiskiem (pasza, pomieszczenia, zagęszczenie, itp.) jest kluczem do wydajności stad rodzicielskich i tuczowych, a różnice w obrębie globalnego rynku ptaków typu ciężkiego muszą być wzięte pod uwagę. Wraz z rozpoczęciem hodowli rodowodowej w Europie, stworzyliśmy solidną podstawę do wyboru produktu, który jest w pełni dopasowany do europejskich warunków chowu, a wprowadzenie produktu ConverterNOVO jest pierwszym efektem tych wysiłków.

Nacisk w programie hodowlanym ConverterNOVO w porównaniu z Converter został skierowany na dostarczenie bardziej odpornego i wytrzymałego ptaka, co skutkuje obniżeniem śmiertelności oraz selekcji przy zachowaniu konkurencyjnej wagi ubojowej i uzysków poubojowych. ConverterNOVO jest dobrze dopasowany do rynku europejskiego z jego specyficznymi potrzebami w zakresie finalnego produktu z mięsa. Elementem, na który zwrócono szczególną uwagę jest kwestia zdolności reprodukcyjnych, na które wpływa przede wszystkim poziom nieśności i wylęgowości jaj.

Jak ustala się cele wynikowe dla nowego produktu?

Pierwszym wskaźnikiem wydajności, jakiej można się spodziewać po nowym produkcie, jest wydajność czystych linii rodowodowych. Zwykle jest to kwestia uśrednienia wydajności każdej linii do składu nowego produktu. Ze względu na możliwość interakcji pomiędzy genami pochodzącymi z różnych czystych linii, oczekiwania te muszą zostać potwierdzone w warunkach terenowych W tym celu dysponujemy komercyjnymi obiektami badawczymi dostępnymi we Francji i Kanadzie, w których trzymamy małe liczby potomstwa w zagrodach w warunkach "rzeczywistych". Jeśli wyniki okażą się zgodne z oczekiwaniami, podejmujemy kolejne kroki w celu przeprowadzenia testów porównawczych u określonych klientów. W tych testach, nowy produkt jest porównywany w identycznych warunkach z aktualnymi produktami Hybrid lub produktami konkurencyjnymi. W celu potwierdzenia wyników naszych wewnętrznych prac przed rozpoczęciem testów na dużą skalę, współpracujemy z kilkoma uczelniami na całym świecie i klientami, którzy posiadają własne ośrodki badawcze. Wszystkie te informacje pomagają nam w określeniu celów wynikowych, które będą towarzyszyć wprowadzeniu nowego produktu na rynek.

Czy tworzenie celów wynikowych dla ConverterNOVO przebiegało w podobny sposób?

W trakcie całego procesu wprowadzania ConverterNOVO na rynek zbierano i analizowano informacje pochodzące z doświadczeń na własnych fermach i zlecanych wyspecjalizowanym instytucjom tj. uniwersytetom. Do stworzenia opublikowanych właśnie celów wynikowych wykorzystano także dane z ferm komercyjnych naszych partnerów z Francji, Kanady, Polski, Niemiec i Ukrainy. Dzięki stałemu udostępnianiu przez naszych klientów osiąganych przez nich wyników hodowlanych, monitorujemy wydajność wszystkich naszych produktów komercyjnych i publikujemy nowe cele, gdy tylko jest ku temu dobry powód. Procedury te obowiązywały od zawsze i nie zostały zmienione dla ConverterNOVO.

Teraz, gdy pojawia się coraz więcej wyników z terenu, czy założone cele okazują się realne?

Generalnie raporty z terenu wskazują na bardzo obiecujące perspektywy. Podczas tworzenia celów dla nowego produktu, zależało nam na zachowaniu ostrożności. W miarę uzyskiwania większej ilości danych, analizujemy i rozważamy zmianę obecnych celów wynikowych, aby uwzględnić najbardziej bieżące osiągnięcia. Częstsza (półroczna) aktualizacja celów może być wymagana w początkowym etapie wprowadzania nowego produktu na rynek. Gdy produkt na stałe umiejscowi się na rynku i w pełni wykaże swój potencjał, potrzeba aktualizacji będzie mniejsza.

Czy widzą Państwo inne korzyści, jakie ten produkt może przynieść klientom?

Obecnie mamy już kilku klientów w Europie, którzy umieścili ConverterNOVO na fermach rodzicielskich. Ze strony klientów komercyjnych widzimy bardzo duże zapotrzebowanie, które ciągle rośnie. Dzięki lepszej równowadze w cechach związanych z dobrostanem (wytrzymałość, zachowanie ptaków) i cechach wydajności ekonomicznej (dzienny przyrost, wykorzystanie paszy), jestem przekonany o wartości, którą dostarcza ConverterNOVO. Z wielką otwartością czekam na opinie wszystkich kolegów i klientów, którzy zdobywają doświadczenie z tym produktem.

Jeśli chodzi o żywienie, czy ConverterNOVO wymaga specjalnego programu żywieniowego?

Naszym celem od samego początku tego projektu było przygotowanie produktu, który sprawdzi się w standardowych warunkach europejskich. Rzeczywiście kluczowy czynnik w tym przypadku stanowi pasza. Jak wspomniałem wcześniej, rozpoczęcie programu hodowlanego w Europie pozwoliło nam na "symulację" lokalnych warunków o wiele lepiej niż próby osiągnięcia tego w Kanadzie. Oczywiście, programy żywieniowe stosowane w poszczególnych krajach europejskich mogą się od siebie różnić, a dostrzegamy nawet różnice w żywieniu ptaków w różnych regionach tego samego kraju . Ogólnie jednak spodziewam się, że ewentualne korekty programów żywieniowych dotychczas stosowanych w Europie będą niewielkie i proste do wprowadzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji odsyłam do naszego zespołu obsługi technicznej i specjalisty ds. żywienia, aby wspólnie potwierdzić optymalne parametry.

Czy jest jeszcze coś, co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?

Nasza branża stała i stoi przed wieloma wyzwaniami. Aby pozostać konkurencyjnymi musimy dostosować się do zmieniających się okoliczności. Wprowadzenie nowego produktu jest właśnie działaniem, które ma pomóc naszym klientom w osiągnięciu sukcesu pomimo pojawiających się przeciwności. Jestem przekonany, że wraz z wprowadzeniem ConverterNOVO wspólnie wykorzystamy dostępne możliwości.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych produktów, będziemy monitorować wyniki osiągane na stadach komercyjnych i reprodukcyjnych. Bardzo doceniamy fakt, że nasi odbiorcy, partnerzy dzielą się z nami swoimi wynikami. Dane te służą nam do ciągłej analizy parametrów a także dają możliwość porównania wyników osiąganych w różnych systemach produkcyjnych. Ostatecznym celem jest, abyśmy wszyscy skorzystali z potencjału ptaków, które pozostają pod nasza opieką!

Artykuły powiązane

, by
Inteligentne inwestycje dzięki wysokiej jakości genom

Zrównoważony rozwój przyjmuje obecnie wiele form i stanowi priorytet w sektorze produkcji białka zwierzęcego. Produkcja mięsa z indyka nie jest tu wyjątkiem. Dla wielu osób pojęcie zrównoważonego roz…

, by
Podróż do zrównoważonej hodowli

Przez lata obserwowaliśmy powolną ewolucję tego kto napędza popyt na pożądane cechy w hodowli indyków. Historia nauczyła nas, że najcenniejsza cecha to ruchomy cel, ale czego możemy poszukiwać w przy…

Zapytaj eksperta: Owen Willems

W tej edycji naszej serii "Zapytaj eksperta" przedstawiamy rozmowę z Owenem Willemsem, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w Hybrid Turkeys. Opowiedział nam o swojej roli i działaniach jakie pod…