Podróż do zrównoważonej hodowli

Opublikowano na 12 maja 2021

Podróż do zrównoważonej hodowli

Przez lata obserwowaliśmy powolną ewolucję tego kto napędza popyt na pożądane cechy w hodowli indyków. Historia nauczyła nas, że najcenniejsza cecha to ruchomy cel, ale czego możemy poszukiwać w przyszłości? Staje się jasne, że odnosząca sukcesy branża indycza będzie branżą zrównoważoną. Aby stało się to rzeczywistością nasz program hodowlany ciągle przesuwa się od hodowli zbilansowanej do hodowli zrównoważonej.

Ewolucja celów hodowlanych

Firmy prowadzące pierwotną hodowlę indyków funkcjonują od wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku. Początkowo branża składała się głównie z niezależnych wylęgarni, hodowców i przetwórców. Z biegiem czasu zintegrowane przedsiębiorstwa produkcji indyków stały się normą. Ze względu na te zmiany w branży, nastąpiły dramatyczne zmiany celów hodowlanych. We wczesnych latach pięćdziesiątych koncentrowano się na produkcji piskląt. Następnie ciężar przeniesiono na niski koszt, wysoką wydajność mięsa z piersi w zakładzie przetwórczym. Cele związane ze zrównoważeniem, takie jak zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo żywności i wpływ na środowisko nie są nowymi siłami napędowymi. W rzeczywistości, cechy według których prowadzimy selekcję nie uległy zmianie, ale ich głębia i wartość dodana wykroczyły poza aspekt ekonomiczny. Uważamy, że cechy ukierunkowane na zrównoważenie nie tylko będą nadal stanowić ważny element, ale będą one miały kluczowe znaczenie dla przetrwania branży.

Cele hodowlane – ekonomia plus zrównoważenie

Hodowla przechodzi obecnie od hodowli zbilansowanej do hodowli zrównoważonej. Co to znaczy? Weźmy za przykład wypróbowaną i prawdziwą konwersję paszy. Dostarczenie najbardziej efektywnych indyków stanowiło jeden z kluczowych wyróżników ponieważ oznaczało niższe koszty paszy w działalności. Ale teraz lepszy wskaźnik konwersji paszy daje wartość ekonomiczną oraz korzyści środowiskowe. Jeżeli znaczna część indyków na świecie jest bardziej efektywna pod względem wykorzystania paszy, to oznacza to, iż potrzeba mniej zasobów aby uprawiać i przetwarzać surowce na pasze. We wszystkich naszych obiektach hodowli pierwotnej instalowane są stacje paszowe, aby śledzić pojedyncze ptaki i wybierać te, które najbardziej efektywnie przetwarzają paszę.

Żywotność i spokojne zachowanie stanowią również cechy ważne dla osiągnięcia najbardziej ekonomicznej wartości z każdego stada. Ale wiemy też, że mocny i posiadający zdolności adaptacyjne indyk ułatwia prowadzenie i tworzy bardziej przyjazny dobrostanowi zwierząt system. Aby poprawić wylęgowość, która przyczynia się do stanu wyjściowego i obniża poziom odpadów produkcyjnych, badamy obecnie stosowanie selekcji genomowej dla zidentyfikowania i usunięcia markerów powodujących śmiertelność w linii genetycznej indyków. Ostatnio dodaliśmy więcej markerów do naszego chipa SNP aby uzyskać bardziej precyzyjną selekcję.

owen.jpg

Wymogi rynkowe stale ewoluują. Nie tak dawno temu „potrzeby” były sugerowane przez następne ogniwo w łańcuchu wartości. Naszą rolą jako hodowcy pierwotnego jest zaspokajanie bieżących potrzeb i przewidywanie przyszłych potrzeb rynku. Wierzymy, że musimy skoncentrować się na zrównoważonej hodowli by zmierzać ku lepszej przyszłości.

owen.jpg
Owen Willems
Dyrektor działu Badawczo-Rozwojowego

Indyki nie stanowią jedynego gatunku, w którym dokonuje się przesunięcie z hodowli zbilansowanej do zrównoważonej. W naszym programie hodowli trzody chlewnej zmierzamy do selekcji świń, które są łatwe w prowadzeniu. Zwierzęta, które potrafią zadbać o siebie bez interwencji lub wsparcia, są kluczowym komponentem społecznego rozwoju rolnictwa. Obejmuje to lochy, które osiągają dobre wyniki w dowolnym systemie chowu podczas przechodzenia do systemu swobodnej ciąży i swobodnego prosienia się w nadchodzących latach.

W przypadku niosek seksowanie w jaju nadal stanowi obszar badań w branży. Eliminowanie praktyki selekcjonowania jednodniowych kurcząt męskich ma zasadniczy wpływ na poprawę dobrostanu zwierząt oraz oszczędności kosztów zbędnej utylizacji piskląt. Pomimo znacznego zakresu toczących się badań, technologia ta nie jest jeszcze po prostu gotowa, ale występuje w niej przestrzeń na innowacje.

Dla producentów indyków, wartość ekonomiczna ma kluczowe znaczenie. Z tego powodu postęp genetyczny najpierw i w największym stopniu tworzy korzyści ekonomiczne. Jednakże ekscytującym jest widzieć postęp genetyczny, który staje się wielopłaszczyznowy, łączący czynniki: ekonomiczne i zrównoważenia. Jasnym staje się obraz, w którym zrównoważenie nie jest jedynie hasłem, ale oznacza realne korzyści w kategoriach wartości ekonomicznej i ochrony przyszłości branży.

Artykuły powiązane

, by
Inteligentne inwestycje dzięki wysokiej jakości genom

Zrównoważony rozwój przyjmuje obecnie wiele form i stanowi priorytet w sektorze produkcji białka zwierzęcego. Produkcja mięsa z indyka nie jest tu wyjątkiem. Dla wielu osób pojęcie zrównoważonego roz…

, by
Nico Buddiger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w Hybrid Turkeys opowiada o wprowadzeniu na rynek europejski indyków linii ConverterNOVO

Wprowadzenie nowego produktu na rynek genetyki indyka jest ambitnym i wymagającym wyzwaniem. Potrzeba wielu lat dyskusji, testowania i analizowania, zanim zaproponuje się klientom optymalny produkt, …

Zapytaj eksperta: Owen Willems

W tej edycji naszej serii "Zapytaj eksperta" przedstawiamy rozmowę z Owenem Willemsem, Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w Hybrid Turkeys. Opowiedział nam o swojej roli i działaniach jakie pod…