Zarządzanie zagrożeniami wewnętrznymi

W obrębie gospodarstwa ważne jest, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się patogenów. Obejmuje to ustanowienie odpowiedniego systemu wejścia do indycznika z osobnym ubraniem dla personelu. Po wejściu do indyczników czyszczenie i dezynfekcja zatrzymają rozprzestrzenianie się patogenów między stadami.

Procedury wejścia do gospodarstwa

Duński system wejścia jest często stosowanym stylem wejścia do indycznika, który jest dosyć łatwy w organizacji i bardzo skuteczny w zapobieganiu przedostaniu się patogenów. Zdjęcia po prawej stanowią dwa przykłady: układ z dwoma strefami i trzema strefami z prysznicem. Układ z trzema strefami jest zwykle stosowany do wejścia do gospodarstwa, a układ z dwoma strefami można stosować do wejścia do poszczególnych indyczników. O ile utrzymane zostaną odrębne strefy wewnętrzne i zewnętrzne, ograniczy to transfer patogenów.

internal_risks_entrance.jpg
bucket_crop.png

Każda osoba, która wchodzi do indyczników, powinna oczyścić obuwie w misce do odkażania obuwia umieszczonej przy każdych drzwiach wejściowych.

 • Wszystkie miski do odkażania obuwia powinny zawierać czysty roztwór zawierający niewielką ilość środka dezynfekującego, który jest codziennie wymieniany.
boots_crop.png

Nie należy wchodzić do indycznika bez zachowania środków ostrożności. Odzież personelu pomoże zapobiegać transmisji choroby w wyniku przemieszczania się osób po gospodarstwie.

Personel powinien

 • Zmieniać buty na inne przeznaczone do indycznika lub nosić jednorazowe osłony na buty
 • Przebierać się w czyste kombinezony
 • Dezynfekować ręce
 • Dopilnować regularnego prania odzieży do pracy w gospodarstwie


Sprzątanie i dezynfekcja indycznika

Aby jak najlepiej kontrolować i ograniczać dostęp patogenów do indycznika, zalecamy regułę wszystko pełne – wszystko puste. Oznacza to, że stada powinny składać się z drobiu jednego rodzaju i z jednej grupy wiekowej. W ten sposób gospodarstwo można odpowiednio wysprzątać i zdezynfekować, aby przerwać cykl rozprzestrzeniania się patogenów, gdy wszystkie ptaki zostaną usunięte z budynku. Reguła wszystko pełne – wszystko puste oznacza najmniejsze ryzyko transmisji choroby.

Przerwa sanitarna

Niezwykle ważna jest odpowiednia przerwa sanitarna pomiędzy stadami, aby zminimalizować lub wyeliminować potencjalne patogeny. Zaleca się przestój przez 21 dni, przy czym 7 z 21 dni należy traktować jako przerwę po opróżnieniu. Taka przerwa powinna nastąpić po sprzątaniu, a przed rozpoczęciem organizacji dla nowego stada.

barn_cleaning.png

Pomiędzy każdym stadem należy przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję, aby zapobiegać problemom zdrowotnym stada. Jeśli chodzi o sprzątanie, należy podjąć te same kroki zarówno dla odchowalni jak i dla budynku tuczowego.

Sprzątanie suchych pozostałości

 • Usuń nadmiar paszy z korytek na paszę, karmideł i systemu napełniania. •Dopilnuj, by cała ściółka została usunięta z odchowalni – uwzględnia się tu zamiatanie podłogi.

Czyszczenie powierzchni na mokro

 • Umyj cały indycznik i obszar wejściowy z użyciem roztworu do mycia wstępnego. •Uwzględnij tu wyloty, wentylatory, obudowy wentylatorów, przepustnice wentylatorów, nagrzewnice, poidła, karmidła i linie z paszą. •Upewnij się, czy usunięto cały brud i pozostałości (materię organiczną). •Pozwól, aby budynek mógł schnąć przez 24 godziny. Prawdopodobnie jest to najważniejszy krok w czyszczeniu.

Dezynfekcja

 • Spryskaj cały budynek środkiem dezynfekującym (silnym weterynaryjnym środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum i działaniu wirusobójczym).
 • Uwzględnij tu wyloty, wentylatory, obudowy wentylatorów, nawiewniki wentylatorów, nagrzewnice, poidła, zasłony, siatki metalowe, karmidła i linie z paszą.
 • Spryskaj podłogę i ściany silnym środkiem dezynfekującym eliminującym pozostałości.
 • Pozwól, aby budynek mógł schnąć przez 24 godziny. •Po zaścieleniu obiektu, zastosuj środek owadobójczy na pleśniakowce. Zastosuj rozsądny rotacyjny program owadobójczy zgodnie z instrukcjami na etykiecie i przepisami miejscowymi.
 • Po zastosowaniu wyłożenia zastosuj zamgławianie termiczne dla całego indycznika w celu uzyskania dodatkowej dezynfekcji.


Programy uzdatniania wody

Czysta woda obniża stres u zwierząt i pomaga zwalczać częste problemy zdrowotne, takie jak Bordetella, E. coli i salmonella. Uzdatnianie wody to kluczowy aspekt zapobiegania rozpowszechnianiu się patogenów.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat uzdatniania wody.