Published on Sept. 12, 2019

Genetyczne rozwiązania dla potrzeb lokalnych: Hybrid Turkeys tworzy nowy kompleks hodowli zarodowej w Europie

Czy wiesz, że ten sam materiał genetyczny utrzymywany w dwóch różnych środowiskach może zapewniać różne wyniki produkcyjne? Jest to tzw. efekt interakcji genotyp-środowisko (GxE). Program hodowlany opracowany w Hybrid Turkeys kompensuje efekt GxE na wiele sposobów i sprawia, że indyki dobrze sobie radzą w różnych środowiskach komercyjnych. Jednakże chcemy podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej tworząc kompleks hodowli zarodowej (linii czystych) w Europie.

Nowa ferma zarodowa indyków Hybrid Turkeys w Europie ma uzupełnić prace kompleksu znajdującego się w Kanadzie. Prowadząc badania i dokonując wyborów w dwóch odrębnych obszarach geograficznych, możemy zaoferować produkty, które w jeszcze większym stopniu będą dostosowane do systemów produkcji i środowisk naszych klientów na całym świecie.

DYNAMICZNE ROZWIĄZANIA

Genetic engine.jpg

Hodowla indyków stad zarodowych to złożony i długotrwały proces. Nasi genetycy muszą zrozumieć oczekiwania ryku w perspektywie 3-5 lat, gdyż dopiero po takim czasie na stadach komercyjnych widoczne są efekty ich prac.

Tworząc zakład hodowli zarodowej w Europie, jesteśmy w stanie wyselekcjonować kandydatów na reproduktorów utrzymywanych w podobnych warunkach jak ich przyszłe potomstwo. W ten sposób możemy przyśpieszyć korekty w programie hodowli i dostosować go do zmian na rynku w jeszcze krótszym czasie niż obecnie. Ponadto, będziemy w stanie porównywać dane o zwierzętach z tej samej rodziny od fazy odchowu po dystrybucję, w lokalnych warunkach hodowlanych, co pozwala na zaoferowanie silniejszego produktu.

W naszych zakładach hodowli zarodowej prowadzony będzie odchów nie tylko podstawowych linii indyków, ale także indyków ras kolorowych, które mają sprostać potrzebom alternatywnych i tradycyjnych sektorów rynku.

WIODĄCA ROLA W BEZPIECZEŃSTWIE BIOLOGICZNYM

W nowym kompleksie hodowli zarodowej stosowane będą wiodące środki bezpieczeństwa biologicznego, aby chronić indyki produkowane w kolejnych pokoleniach. Od pracowników poszczególnych sektorów wymagać się będzie zachowania najwyższych zasad bioasekuracji. Każdy budynek fermy hodowlanej funkcjonuje jako osobny obiekt, dlatego nie ma ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

POPRAWA WYNIKÓW

Hybrid feed conversion

Nowy kompleks hodowli zarodowej Hybrid Turkeys w Europie ma zapewnić większą elastyczność w dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb lokalnych klientów. Indywidualny monitoring poszczególnych osobników – rodziców reproduktorów w konkretnym środowisku pozwoli na jeszcze dokładniejszą selekcję, a to przełoży się bezpośrednio na najwyższą wydajność także na poziomie stad produkcyjnych prowadzonych przez naszych klientów. Nową fermę wyposażono w specjalnie zaprojektowane karmidła, dzięki którym możliwa będzie analiza spożycia paszy przez poszczególne indyki i wybór konkretnych osobników do dalszej hodowli.

PRZYSZŁOŚĆ RYSUJE SIĘ W ŚWIETLANYCH BARWACH

Proces tworzenia omawianego kompleksu hodowli zarodowej już się rozpoczął. Pierwsze wylęgi, dzięki którym obiekt zostanie zapełniony rozpoczęto w kwietniu tego roku. Spodziewamy się, że zasiedlanie fermy zakończy się w grudniu 2019 r.

Jesteśmy dumni z utworzenia takiego kompleksu w Europie, ponieważ jest to silny i ważny element naszej działalności, zarówno dla Hybrid Turkeys jak i dla innych gatunków w Hendrix Genetics. Dzięki pracy światowej klasy zespołu ekspertów z zakresu badań i rozwoju możemy stale poprawiać naszą ofertę genetyczną produktów, oferowaną przez nas na rynku. Ponadto, klienci mogą korzystać z usług naszego zespołu wsparcia, tak aby uzyskać jak najlepsze wyniki w swojej działalności.

Related articles

, by
Get to know our team: Gérard Lévêque

Earlier this year Hendrix Genetics revealed a revived mission and vision for the next 5 years. The vision is about setting the standard for sustainable animal breeding. As a step towards achieving th…

Ask an Expert: Dr. Dave Laurin Talks Turkey Nutrition

Did you know that feed accounts for over 50% of the cost to raise a flock of turkeys? Therefore, it is no surprise that growers look to this area to reduce operating costs. Hybrid Turkeys consulting …

, by
How-To Video: Floor Temperature Profiling

Establishing and maintaining proper floor temperatures in your brooder barn ensure your poults get off to a great start. Watch this How-To video to learn how to use an infrared gun to measure tempera…